FAQ

FAQ

Algemeen

Ik zoek een school waar mijn kind op dezelfde locatie onderwijs kan blijven volgen van 2,5 tot 18 jaar. Bestaat dat binnen de Scholengroep?

Binnen de Scholengroep zijn er drie domeinen waar kinderen onderwijs kunnen volgen van 2,5 tot 18 jaar op dezelfde locatie.

Dat zijn

U kan klikken op de links voor meer info over de scholen, contactinformatie en hun exacte locatie.

PERSONEEL

Op welke manier kan ik solliciteren voor een job in het GO! ?

Elke school en instelling van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap maakt deel uit van een scholengroep. In totaal zijn er 28 scholengroepen, verspreid over heel Vlaanderen. Elke scholengroep is zelf bevoegd voor personeelsaangelegenheden en bepaalt dus ook hoe je moet kandideren voor een tijdelijke aanstelling. Een kandidatuur geldt steeds voor alle scholen en instellingen die deel uitmaken van de scholengroep. Je kan kandideren voor meerdere scholengroepen.

Alle scholengroepen hebben geopteerd voor eenzelfde procedure. Als je in aanmerking wil komen voor een tijdelijke aanstelling, moet je elektronisch kandideren via de website. Om je privacy te garanderen, moet je je aanmelden met je elektronische identiteitskaart of met je token. Indien je geen toegang hebt tot internet of geen kaartlezer hebt, kan je terecht in de scholen of centra van het GO! waar je voor het kandideren gebruik kan maken van een computer met internetaansluiting (en een kaartlezer).

Om elektronisch te kandideren voor een tijdelijke aanstelling surf je naar de website van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (www.go-jobs.be).

Daar vind je de internettoepassing om elektronisch te kandideren. Verdere instructies verschijnen op het scherm (o.a. een gebruikershandleiding).

IT

Ik heb een IT-probleem op school. Wat doe ik?

De teamleden van de afdeling IT en communicatie bieden ondersteuning. Hoe ga je te werk om die ondersteuning te krijgen?

Bekijk eerst of het probleem opgelost geraakt door drie eenvoudige handelingen:

  • is alles aangesloten (kabels, electriciteitsnet, enz.)?
  • herstart het programma / de software: sluit alles af en herbegin.
  • herstart de pc of het toestel

Als dit geen oplossing biedt, meld dan het probleem via de helpdesk van Smartschool. De ICT-coördinator biedt een oplossing meestal binnen de vijf werkdagen. De melding kan ook een prioriteit meekrijgen van 1 (hoog) tot 5 (laag), zie ook onderstaande afbeelding.

helpdesk ICT Scholengroep 19 Dender

Je kan jouw Smartschool-platform eenvoudig bereiken via deze website

  • Ga naar de scholenpagina (klik op de link)
  • Selecteer jouw school.
  • Op de schoolfiche staat onder het logo een link naar het platform van de school (klik op ‘login personeel’ – zie afbeelding)

voorbeeld login smartschool via website scholengroep dender

Is het probleem heel dringend en vereist het een onmiddellijke interventie: contacteer je directie (eventueel via het secretariaat). Zij contacteren op hun beurt het afdelingshoofd IT en communicatie en/of iemand van het team.

Ik wil de helpdesk van Smartschool bereiken

Bespreek eerst het probleem met de ICT-coördinator en/of raadpleeg eerst de handleiding van Smartschool op de startpagina. Op dezelfde startpagina staat ook hoe Smartschool ondersteuning biedt. Zie afbeelding:

 

Schermafbeelding 2016 09 28 om 13.53.05

Vindt u geen oplossing voor het probleem of heeft u geen toegang tot het Smartschool-platform, dan kan u de helpdesk ook telefonisch bereiken via 011 64 08 80.

Ik heb een probleem met WIS@ (personeel- en leerlingenadministratie)

De afdeling IT en communicatie zorgt enkel voor het gebruikersbeheer (toevoegen, aanpassen en verwijderen van accounts) en het uitvoeren van de regelmatige updates van het WIS@-platform en kan geen ondersteuning bieden bij eventuele problemen.

Bij problemen van het WIS@-platform dient u contact op te nemen met de helpdesk van WIS@ via 016 61 85 00 en te vermelden over welke school het gaat binnen Scholengroep 19 ‘Dender’.

Verschillende personeelsleden krijgen via smartschool geen berichten die ze wel zouden moeten krijgen.

De functie van deze persoon is waarschijnlijk nog niet bekend in smartschool. Je kan deze functie aanduiden in het gebruikersbeheer. Per platform werd er een Beveilingsgroep SGR19 Groepen aangemaakt.

sms ict faq

 

Personeelsleden die niet in deze SGR19-groepen zitten, zullen de belangrijke berichtgeving vanuit de scholengroep niet ontvangen (bijv. i.v.m. vaste benoeming, enz.).

Het is zeker raadzaam om deze gebruikersgroepen  op regelmatige basis even na te kijken op hun volledigheid.

Een pc op school is stuk. Moet ik als directeur wachten op de globale aanbesteding ?

Nee, enkel geplande ICT-aankopen dienen te gebeuren via de globale aankoop.

Vervanging van defecte pc’s kan meteen gebeuren. De wet op de overheidsopdrachten dient gerespecteerd te worden.

Een bedrijf wil graag offertes indienen voor de globale aankoop (of andere aankopen). Met wie kan er contact opgenomen worden?

Dit kan makkelijk via mail: ict@sgrdender.be

Verzekering

Ik ben ouder en wens mee te helpen bij een activiteit van een school. Ben ik verzekerd?

Niet-personeelsleden van scholen die zich willen engageren, zijn steeds verzekerd mits die activiteit georganiseerd wordt door de school zelf.

Voorbeelden: Een ouder helpt kinderen begeleiden bij een bosspel, een ouder rijdt met de eigen wagen leerlingen naar het zwembad, een handige Harry wil klussen in de school, …

Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen vallen onder de schoolpolis.

Activiteiten die georganiseerd worden door ouderverenigingen en vriendenkringen vallen niet onder de schoolpolis.

Ik ben werknemer van een school. Mijn buren vragen mij om hun kind(eren) mee te nemen in de wagen naar de school. Ben ik verzekerd?

Indien de directie hier schriftelijke toestemming voor geeft en de verzekeraar hiervan in kennis stelt, wordt dit beschouwd als een dienstopdracht en is schade aan de wagen verzekerd (polis omnium dienstopdrachten).

Lichamelijke schade wordt vergoed door de BA van de aansprakelijke bestuurder (leerkracht of tegenpartij).

Een ouder komt op bezoek tijdens een eetfestijn en breekt haar bril of erger – haar been. De ouder vraagt schadevergoeding.

Bezoekers (die geen actieve opdracht vervullen) aan de school die slachtoffer zijn van een ongeval, zijn niet gedekt door de verzekering. Zij dienen hun eigen verzekering aan te wenden.

Ook ongevallen met leerlingen die op bezoek zijn, vallen onder de verzekering van de ouders, gezien deze onder toezicht staan van de ouders en niet van de school.

Infrastructuur

Ik ben leerkracht en in mijn klas is er schade. Waar kan ik dit melden?

U kan zich wenden tot de directie of een afgevaardigde die met infrastructuur is belast.

Indien het probleem ernstig is, zal die persoon dit probleem melden aan de dienst infrastructuur van de scholengroep 19 ‘Dender’.

Ik ben leerkracht of medewerker van een school en wens mij actiever in te zetten om te helpen energie te besparen.

Op de scholen en scholengroep zijn energie-coördinatoren aangesteld, waar u terecht kan. Zij zijn belast met het implementeren, informeren en bewaken van energiebesparingen.

Pers en communicatie

Ik ben journalist. Wie is de woordvoerder van de Scholengroep?

Voor algemene en niet-dringende zaken kan u contact opnemen met de communicatieverantwoordelijke van de Scholengroep: communcatie@sgrdender.be

In geval van crisissituatie is de enige persoon die de pers te woord staat de algemeen directeur van de Scholengroep. Het heeft dan ook geen enkele zin om een directie- en/of personeelslid van de (betrokken) school te contacteren.

U kan in het laatste geval rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de algemeen directeur via het telefoonnummer 053 76 91 44 of info@sgrdender.be

Ik wil een persbericht versturen (via de Scholengroep). Bij wie kan ik terecht?

Het is altijd goed om persberichten te laten nakijken door de dienst communicatie van de Scholengroep. Stuur het persbericht via mail naar communicatie@sgrdender.be en vermeld duidelijk de deadline.

Uw persbericht wordt zo spoedig mogelijk, en zeker voor de deadline geredigeerd en voorzien van advies.

Ik zoek een actuele en recente lijst van perscontacten.

De dienst communicatie houdt een actuele lijst van alle lokale, regionale en nationale perscontacten bij. Die lijst wordt regelmatig geactualiseerd en is op eenvoudige aanvraag beschikbaar.

Stuur een mail naar communicatie@sgrdender.be en vermeld duidelijk waarom u de persontacten nodig heeft. Zo kunnen we de service beter afstemmen op uw noden.

Wij ontvangen of organiseren als school een groot evenement. Is er een draaiboek of hulp beschikbaar?

Elk event is anders. Daarom zijn er geen standaard draaiboeken beschikbaar.

Voor hulp op maat: contacteer de dienst communicatie (communicatie@sgrdender.be). We bekijken dan samen alle mogelijkheden en zetten onze expertise in om jullie te helpen vanaf de voorbereiding tot de persconferentie en/of het event zelf.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!