Nieuws

Aanslagen Brussel – relevant nieuws voor en van onze scholen

Toegevoegd op22 maart 2016

Dit bericht krijgt updates wanneer nodig. Vernieuw dit bericht om de laatste update te zien.

 

16.40 uur

de komende
dagen

De crisiscel van stad Aalst geeft na overleg de volgende richtlijnen

  • De scholen dienen niet gesloten te worden.
  • Leerlingen mogen op het einde van de schooldag de school verlaten.
  • De scholen volgen het gewone regime.
  • De scholen krijgen het advies om buitenschoolse activiteiten af te gelasten (zie eerder bericht 16.05 uur).

 

16.05 uur

buitenschoolse
(GWP-)activiteiten deze week

Na overleg met de crisiscel van de stad Aalst, het federaal crisiscentrum, GO!-centraal en OCAD en ook intern overleg binnen de scholengroep worden alle geplande buitenschoolse
activiteiten in al onze scholen deze week afgeschaft. Die activiteiten worden eventueel en binnen de mate van het mogelijke op een latere datum herpland. De scholen zullen hierover verder berichten na het paasverlof.

De
scholen voorzien wel opvang of een alternatieve lesactiviteit indien hierdoor de GWP-activiteiten worden getroffen.

We vragen de ouders zoveel mogelijk begrip voor deze maatregelen in deze uitzonderlijke
omstandigheden.

 

14.45 uur

Avondonderwijs

De lessen van cvo De Handelsschool Aalst zijn afgelast.

De lessen avondonderwijs van cvo Tanera gaan wel gewoon door. Cursisiten
en leraren werden hierover al verwittigd via mail. Op de websites van de desbetreffende scholen kan u deze berichtgeving ook terugvinden.

 

14.15 uur

Naschoolse opvang basisonderwijs blijft
vandaag uitzonderlijk langer open (indien nodig).

Veel ouders zullen door de gebeurtenissen en het verstoorde (openbaar) vervoer wellicht vertraging oplopen op hun weg terug naar huis. Om die reden beslissen we
vandaag uitzonderlijk dat de naschoolse opvang in alle basisscholen open blijft tot wanneer dat nodig is. Kinderen die door de bus worden afgehaald en thuis afgezet zullen, wanneer de ouders niet thuis blijken te zijn,
terug mee naar school vervoerd worden. Daar wachten zij totdat de ouders (of een andere bevoegde persoon) hen komen afhalen.

We vragen de scholen nogmaals extra waakzaam te zijn bij het laten ophalen van de kinderen.

 

13.50 uur

Ouders die een school van onze scholengroep willen contacteren vinden alle contactgegevens van de school op deze website.

Je vindt de scholen meteen door bovenaan te klikken op “scholen”,
of hier te klikken op basisonderwijs, buitengewoon onderwijs of secundair onderwijs. Daarna klik je verder naar de school van jouw kind.

Op elke schoolpagina staat het telefoonnummer van het secretariaat. Je vindt er ook de rechtstreekse link naar een (eventueel)
facebookpagina en twitteraccount. Gezien het soms verstoord telefonieverkeer en gsm-netwerk kan u ook deze communicatiekanalen raadplegen voor het laatste nieuws van de school zelf.

 

13.05 uur

We
krijgen via de nieuwsbrief Schooldirect bericht van het kabinet van de minister in verband met het afsluiten van deze schooldag. Ook aan de ouders vragen we hier rekening mee te houden.

  • Probeer de leerlingen op het
    einde van de schooldag zo veel mogelijk ‘druppelsgewijs’ de school te doen verlaten en niet gelijktijdig. Geef leerlingen ook de boodschap om niet aan de schoolpoort te blijven hangen. Dit geldt ook indien er maar een
    halve lesdag voorzien is of een ander dagregime (bv. examens).

 

12.40 uur

Via de twitteraccount van het Federaal Crisiscentrum (@CrisiscenterBE) vernemen we dat de oproep om binnen te blijven enkel geldt voor Brussel. Dit geldt enkel voor bijvoorbeeld ouders en geldt NIET voor scholen en hun leerlingen. Het kabinet van de minister roept op om de leerlingen binnen de schoolterreinen te houden (dus op de speelplaats mag wel). Ook de oproep tot verhoogde waakzaamheid, zeker
wat betreft de toegang tot de scholen en de toezichten binnen de scholen, blijft geldig.

 

11.30 uur

Naar aanleiding van de gebeurtenissen vraagt het Federaal Crisiscentrum om verhoogde waakzaamheid en,
vooral, om alle leerlingen in alle Vlaamse scholen binnen de schoolterreinen te houden (zelfs tijdens de pauzes) en om zeker geen extra-muros activiteiten te houden.

Dit verspreidt Schooldirect
(Minsiterie van Onderwijs en Vorming) via de nieuwsbrief. Het bericht wordt via de algemeen directeur en ons intern berichtenplatform verder doorgestuurd naar alle directies en de administraties van onze scholengroep.

 

11.20 uur

We vragen ouders van kinderen binnen onze scholengroep niet onnodig te panikeren en de kinderen proberen van school af te halen. Alle leerlingen zijn veilig binnen onze schoolgebouwen. De
scholen zijn ook niet toegankelijk voor buitenstaanders en er is verhoogde waakzaamheid.

Wie zijn kind als ouder toch afhaalt doet dit op eigen verantwoordelijkheid en moet dit altijd eerst melden aan het
secretariaat van de school
. Het secretariaat houdt hiervan een register bij.

 

10.20 uur

De leerlingen op uitstap in Brussel die veilig op terugweg waren naar de school, zijn niet verder
geraakt dan station Jette waar de trein tot stilstand is gebracht. We vernemen dat de klasgroep van daaruit op weg gegaan is naar het Huis van het GO! waar ze verder veilig worden opgevangen.

 

10.30 uur

Alle buitenschoolse activiteiten van alle scholen worden geannuleerd. Klasgroepen die zich op dit moment buiten de school bevinden worden naar de school teruggeroepen. Alle richtlijnen worden opgevolgd en elke klasgroep is op
dit moment ofwel al terug op school, ofwel op de terugweg naar school.

OPGELET: leerlingen die op meerdaage uitstap zijn in binnen- en buitenland (voor bv GWP) blijven ter plaatse en komen niet terug naar
school. Zij volgen de richtlijnen die ook gelden voor de scholen (binnen blijven, verhoogde waakzaamheid).

 

10.10 uur

De website Klasse verspreidt tips om met de gebeurtenissen om te gaan in de klas en
op school. “Hoe praat je met leerlngen over terreur en geweld?”, kan je lezen via deze link. De tips kunnen ook
door ouders gebruikt worden in een thuissituatie.

 

10.05 uur

Terreurniveau 4 is van kracht voor het volledige land. Aan iedereen wordt gevraagd om binnen te blijven.

 

10 uur

Er wordt nationaal door het Federaal Crisiscentrum gevraagd alle communicatie te laten verlopen via dataverkeer (websites, sociale media). De andere netwerken (gsm) raken overbelast.

 

9.30 uur

We
vernemen een bijkomende aanslag in de Brusselse metro. Niemand van de scholen van onze scholengroep is in de getroffen zone. De schoolgroep van KA Denderleeuw is veilig op weg terug naar huis.

 

9 uur

We krijgen bevestiging dat geen van onze scholen zich in de getroffen zone bevinden. Er is een school (KA Denderleeuw) die vandaag een extra-muros activiteit in Brussel heeft gepland. De schoolgroep heeft meteen rechtsomkeer
gemaakt en is veilig op de terugweg naar school. De leerlingen zullen professioneel opgevangen worden.

 

8.40 uur

We vernemen dat er twee bomexplosies hebben plaatsgevonden in Brussel. We contacteren
via de centrale directie alle directies van alle scholen om te vernemen of er in het kader van de internationale GWP-uitstappen ook leerlingen, leraren en/of anderen in de getroffen zone bevinden.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!