Nieuws

Atheneum Liedekerke meest pestvrije school in Vlaanderen

Toegevoegd op14 september 2016

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! Atheneum Liedekerke: vandaag een
modelschool inzake antipestbeleid en daarom vorige week uitgeroepen tot meest pestvrije school van Vlaanderen door het Stop Pesten Op School-project.

Pesten is een problematiek waar elke school mee te maken krijgt. Maar
dat wil niet zeggen dat we ons daarbij neerleggen. Integendeel, meer en meer scholen werken bewust aan een antipestbeleid.

Onder impuls van het pedagogisch project van het GO! (PPGO!) dat de klemtoon legt op “samen leren
samenleven” en acties als SPOS (Stop Pesten Op School) lukt dat intussen alsmaar beter. Vrijdag 9 september werd GO! Atheneum Liedekerke uitgeroepen tot de meest pestvrije school van Vlaanderen. Het beste bewijs dat een school
die inspanningen doet om het tij te keren wel degelijk het gevecht tegen pesten kan winnen.

Het schoolteam van GO! Atheneum Liedekerke gebruikt al enkele jaren twee methoden om pestgedrag zo snel mogelijk in de kiem te
smoren en zelfs te voorkomen: de ‘no blame’-methode en de ‘klasthermometer’. Volgens directeur Jethro De Schinckel werpen die nu hun vruchten af. Hij is dan ook heel blij met de onderscheiding.

No
Blame

Deze methode gaat ervan uit dat je niets bereikt door de pester te beschuldigen en te straffen en de gepeste als slachtoffer te behandelen. In de plaats daarvan moet je het pestprobleem als een
groepsprobleem beschouwen en de oplossingen ook in die groep zoeken.

Klasthermometer

De klasthermometer wordt in het KTA gebruikt op het moment dat er zich problemen voordoen in een klasgroep. Alle
leerlingen moeten dan een vragenlijst invullen over hoe ze zich voelen en op basis daarvan houdt de leerlingenbegeleider dan een klasgesprek.

Ring tv maakte een reportage over deze (r)evolutie.

Meer informatie over dit project via

Jethro De
Schinckel
directeur GO! Atheneum Liedekerke
jethro.de.schinckel@ktaliedekerke.be 

 

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!