Nieuws

GO! Lyceum Aalst breidt uit

Toegevoegd op15 november 2021

Eind vorig schooljaar werden de Aalsterse secundaire scholen van Scholengroep 19 ‘Dender’ gevraagd om hun capaciteit voor 1A te verhogen, dit gezien het groot aantal ouders dat GO! Atheneum Aalst of GO! Lyceum Aalst als eerste voorkeurschool kozen bij de digitale aanmelding. Momenteel zijn in beide scholen 170 leerlingen effectief ingeschreven in het eerste jaar. Hierdoor stijgt ons marktaandeel in de stad meer dan gemiddeld. Goed nieuws dus: meer en meer mensen in deze regio kiezen voor het GO!. Anderzijds betekende dit wel dat er een oplossing moest gevonden worden voor het plaatsgebrek in deze scholen.

Voor GO! Atheneum Aalst wordt al enkele jaren een bijkomend pand gehuurd op het Bauwensplein voor de leerlingen van de derde graad. Dit in afwachting van de realisatie van een nieuwbouw, kaderend binnen de capaciteitsmiddelen. Aanvullend huren we sinds september 2021 ook twee klaslokalen op de site van De Pupillen om twee klassen van het zesde leerjaar van GO! Basisschool Atheneum Aalst tijdelijk te huisvesten en meer ruimte te creëren in 1A.

Voor een uitbreiding van GO! Lyceum Aalst ging algemeen directeur, Els Schockaert, op vraag van de raad van bestuur op zoek naar panden in de stad. Een leegstaand pand van bijna 2000 vierkante meter, dat tot enkele jaren geleden dienst deed als medisch laboratorium in de Zonnestraat, kwam in beeld. Het pand is niet ver gelegen van de site van GO! Lyceum Aalst en komt volledig in aanmerking voor het onderwijs van de 21ste eeuw. Bijgevolg sloot de raad van bestuur op 1 september 2021 een huurcontract van 9 jaar af.

In het pand zelf dienen nog werken uitgevoerd te worden kaderend binnen brandveiligheid. Deze zijn volop aan de gang. Als alles goed loopt, verhuist dit schooljaar nog de grote groep leerlingen van de derde graad naar het “nieuwe” gebouw. Directie, An Agneessens, en haar lerarenteam zijn reeds ijverig aan het werk om de mogelijkheden van deze ruimtes te verkennen en deze te koppelen aan flexibele en vernieuwde vormen van onderwijs. ‘Campus Zonnestraat’ zal de leerlingen een unieke opstap naar hoger onderwijs bieden: geen bel, geen ‘studie’, maar een open leercentrum waarbij men het eigen leerproces in handen neemt en een grotere autonomie geniet.

In tussentijd blijft de Scholengroep in de weer om deze capaciteitsproblematiek op langere termijn duurzaam op te lossen.

Benieuwd naar meer beeldmateriaal?

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!