Wie wordt directeur?

Wie wordt directeur?

Toegevoegd op 21 september 2017

Scholengroep 19 ‘Dender’ organiseert dit jaar zijn vierde talentenwerf. 

Deze opleiding dient als verkennende fase en wil medewerkers motiveren om een leidinggevende functie op te nemen. Wie (adjunct-)directeur wil worden of technisch-adviseur(-coördinator) is verplicht om zich voor de talentenwerf in te schrijven. Ook personeelsleden die mee willen helpen het beleid van de school te bepalen en dus een beleidsfunctie ambiëren, dienen zich in te schrijven voor de talentenwerf.

Opgelet. Vanaf dit schooljaar zal Scholengroep 19 ‘Dender’ de talentenwerf slechts tweejaarlijks organiseren. Dat betekent concreet dat iemand die bijvoorbeeld de directeursopleiding wenst te volgen om het benodigde attest te verkrijgen zich dit schooljaar voor deze vierde talentwenwerf dient in te schrijven of anders daartoe slechts de kans zal krijgen vanaf het schooljaar 2020-2021.

Kandidaten voor de talentenwerf dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • de kandidaat moet minstens vijf jaar onderwijservaring hebben;
  • de kandidaat moet bij aanvang van de talentenwerf de leeftijd van dertig jaar bereikt hebben;
  • de kandidaat moet tewerkgesteld zijn binnen Scholengroep 19 'Dender'.

Wil u deelnemen aan de vierde talentenwerf dan dient u zich kandidaat te stellen uiterlijk donderdag 5 oktober 2017.

Uit alle kandidaten wordt een selectie gemaakt en ten laatste op maandag 9 oktober worden de geselecteerden uitgenodigd voor een gesprek dat plaatsvindt op woensdag 11 oktober. Ten laatste donderdag 12 oktober worden de kandidaten die toegelaten worden tot de vierde talentenwerf verwittigd. Ook de niet-toegelaten kandidaten krijgen hiervan bericht. De eerste lesdag start op woensdag 25 oktober.

In bijlage vindt u de timing van de vierde talentenwerf zodat u op voorhand de planlast hiervan kan inschatten.

Wij hopen alvast op een ruime belangstelling om deze boeiende opleiding te volgen. Spreek gerust ook collega’s aan die volgens u in aanmerking zouden komen.

Download voor meer informatie over deze vierde talentenwerf de infofiche of bekijk hieronder de promotiefilm.

Bijlage

Media

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!