Nieuws

Maak kennis met onze twee nieuwe DiCo’s

Toegevoegd op02 maart 2023

In november 2022 startten Nathalie Lievens en Elke D’haeseleer met hun vervanging als directeur-coördinator voor het basisonderwijs in Scholengroep 19 ‘Dender’. Ondertussen werden zij halftijds aangesteld en werken ze als duo-DiCo’s.

Hoog tijd om hen beter te leren kennen!

Mijn naam is Nathalie Lievens en ik werk al sinds 1992 in het onderwijs. Ik heb 16 jaar ASV gegeven in GO! BSBO De Brug voordat ik de overstap maakte naar directeur van GO! BSBO De Horizon, waar ik ook al 16 jaar werk en nog steeds als zeer boeiend ervaar. Ik heb altijd in het buitengewoon onderwijs gewerkt en deze doelgroep ligt mij dus nauw aan het hart.

Toen de algemeen directeur mij in november vroeg of ik halftijds als DiCo wilde werken, heb ik geen moment getwijfeld. In het kader van levenslang leren zag ik dit als een kans om nog meer bij te dragen aan onze scholengroep waar ik sinds 1993 werk.

Mijn naam is Elke D’haeseleer en ik werk sinds 2001 in het onderwijs. Eveneens gaf ik 16 jaar les aan verschillende groepen, van een graadklas derde graad tot het eerste leerjaar. Echter voelde ik op een gegeven moment de behoefte om de onderwijswereld buiten mijn klaslokaal te verkennen. Zo stapte ik mee in het beleid op school, werd medeoprichter van het programma voor startende leerkrachten in onze scholengroep (aanvangsbegeleiding) en behaalde mijn certificaat als vertrouwenspersoon. Daarnaast bleef ik verder werken aan mijn persoonlijke groei door me te verdiepen in onderwerpen zoals EDI, verbindend communiceren, het onderzoeken van de kloof tussen kleuter- en lager onderwijs, deelnemen aan de talentenwerf en het behalen van mijn akte van directeur. In 2019 startte ik als directeur van GO! basisschool De Nieuwe Arend, een warme school waar iedereen zich thuis voelt.

Wanneer mij gevraagd werd om halftijds te werken als DiCo, heb ik niet getwijfeld. Het biedt mij de kans om mijn collega’s te helpen, te ondersteunen, te professionaliseren en zelf te blijven groeien, wat ik als een nieuwe en spannende uitdaging zie.

Welke doelen hebben jullie als DiCo’s voor ogen?

Als DiCo hebben we voornamelijk de opdracht om een directeur te ondersteunen en te begeleiden bij de taken die op hen afkomen. Wij zijn er om verduidelijking te bieden waar nodig, te helpen waar mogelijk en richting te geven waar het moet.

Ons hoofddoel is het creëren van een veilige leeromgeving waar iedereen openlijk zijn of haar mening kan delen en waar we van elkaar kunnen leren op een respectvolle manier. We streven naar vergaderingen waar er een ongedwongen en ontspannen sfeer heerst en er kennis kan worden gedeeld, informatie kan worden uitgewisseld en we ons verder kunnen professionaliseren.

Over welke sterktes beschikken jullie?

Onze kracht ligt ongetwijfeld in het feit dat we als duo meer weten dan alleen. We bundelen niet alleen onze expertise binnen het regulier en buitengewoon onderwijs, maar hebben ook elk onze sterke punten op andere gebieden, zoals regelgeving, AN-werking, mentorenwerking, kennis van tuchtprocedures, personeelsbeleid, enzovoort. We zijn dus zeer complementair. Niet alle onderwerpen zijn 100% afgescheiden van elkaar. We gaan eveneens in overleg om te bepalen wie wat opneemt. De directeurs weten intussen goed bij welke DiCo ze terecht kunnen. Van onze kant vergt het wel goede communicatie en dagelijks overleg. We hopen dat onze eigen persoonlijkheid ook voelbaar is binnen de scholengemeenschap zelf.

Veel succes, Nathalie en Elke!

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!