Nieuws

Nieuws van de Raad van Bestuur

Toegevoegd op29 juni 2017

Regelmatig informeren we via onze website over de meest recente en belangrijkste beslissingen van onze raad van bestuur. Dit past volledig binnen de kernwaarden van onze scholengroep en het GO!, die transparantie,
open communicatie en openbaarheid van bestuur hoog in het vaandel dragen. Hierbij een overzicht van de beslissingen van de twee laatste raden van bestuur die plaatsvonden op donderdag 4 mei en dinsdag 13 juni 2017.

 • Door het groeiend succes van GO! basisschool De Kameleon werd de maximumcapaciteit van 135 leerlingen in het kleuteronderwijs en 272 leerlingen in het lager onderwijs bereikt. Voor het schooljaar 2017-2018 zal worden gewerkt
  met een wachtlijst.
 • Om de informatiedoorstroming vanuit de raad van bestuur naar de schoolraden te optimaliseren zullen een aantal voorstellen worden uitgewerkt voor het schooljaar 2017-2018.
 • Twee dossiers van de afdeling infrastructuur werden goedgekeurd voor uitvoering. Het betreft de vervanging van schrijnwerk in TechniGO! campus Ledebaan en de vervanging van het buitenschrijnwerk in GO! IBSO De Horizon.
 • Op personeelsniveau werd vanaf 17 maart mevrouw Nancy Oris bij hoogdringendheid waarnemend aangesteld in het ambt van directeur in GO! CLB Dender en mevrouw Sien De Coster vanaf 1 juni als waarnemend directeur in
  GO! basisschool Park. Eveneens werd de heer Ivan Van den Eeckhout toegelaten tot de proeftijd als directeur van GO! BSBO De Brug.
 • Nog op personeelsniveau namen de leden van de raad van bestuur kennis van de
  adviezen van de selectiecommissies en het instellingshoofd met betrekking tot de personeelsbewegingen per 01.07.2017 (vaste benoemingen) en werden deze adviezen bekrachtigd.
 • Op pedagogisch niveau werd de
  organisatie van drie nieuwe studierichtingen binnen TechniGO! goedgekeurd met ingang van 1 september 2017. Het betreft de richting Metaal en de richting Elektriciteit in het eerste beroepsvoorbereidend jaar in TechniGO!
  middenschool en bijkomend de richting Industriële ICT in de derde graad TSO van TechniGO! campus De Voorstad.
 • De raad van bestuur nam kennis van de gunstige doorlichtingsverslagen van GO! Atheneum Aalst en
  GO! Lyceum Aalst. De raad wenst het personeel en de directie uitdrukkelijk te bedanken voor de geleverde inspanningen met dit mooi resultaat als gevolg.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!