Nieuws

Nieuws van de raad van bestuur

Toegevoegd op22 februari 2017

Regelmatig informeren we via onze website over de meest recente en belangrijkste  beslissingen van onze raad van bestuur. Dit past volledig binnen de kernwaarden van onze scholengroep en het GO!, die
transparantie, open communicatie en openbaarheid van bestuur hoog in het vaandel dragen. Een overzicht.

 • Gezien de schaalvergroting binnen het volwassenenonderwijs die de Vlaamse overheid beoogt en het GO!
  ondersteunt, verklaart de raad van bestuur zich akkoord met het voorstel tot fusie tussen GO! centrum voor volwassenenonderwijs Tanera en GO! centrum voor volwassenenonderwijs Handelsschool met ingang van 1 september 2017, onder
  voorbehoud van het inwinnen van adviezen van de respectieve centrumraden en het tussencomité. Op de eerstvolgende raad van bestuur van 16 maart 2017 zal dit punt hernomen worden.
 • Gezien het vertrek van de
  vorige directeur beslist de raad van bestuur dhr. Gerdy Decavel waarnemend aan te stellen in het ambt van directeur van GO! basisschool L.-P. Boon vanaf 1 februari 2017.
 • De raad van bestuur gaat akkoord met
  de gunning van de overheidsopdracht ‘levering van pc’s, portables, schermen en ssd-schijven’  aan de economisch meest gunstige firma’s. Diverse scholen van de scholengroep gaan over tot de aankoop van IT-materiaal binnen
  deze groepsaankoop waardoor de vernieuwing van het IT-park verzekerd blijft. De leveringen worden uitgevoerd voor de paasvakantie.
 • In april 2016 werd een technische analyse uitgevoerd van alle schoolwebsites
  binnen de scholengroep. Als gevolg hiervan werd besloten een project ‘schoolwebsites’ op te starten. Dit project beoogt alle websites te vernieuwen binnen een periode van vier jaar. Het voorstel van raamovereenkomst dat hiervoor
  werd opgesteld door de afdeling IT en communicatie van de scholengroep werd goedgekeurd voor publicatie bij middel van een beperkte offerteaanvraag. De gunning is voorzien voor de eerstvolgende raad van bestuur op 16 maart
  2017.
 • Voor het schooljaar 2017-2018 werd door GO! IBSO De Horizon Aalst een aanvraag gedaan om het leerlingenaantal te limiteren en de maximumcapaciteit vast te stellen op 538 leerlingen. Dit omwille van de
  eigenheid van de school en de specifieke onderwijsbehoeften die de leerlingen hebben. De raad van bestuur verklaart zich akkoord met deze maximumcapaciteit voor het schooljaar 2017-2018.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!