Nieuws

Nieuws van de raad van bestuur

Toegevoegd op27 mei 2016

De raad van bestuur van de scholengroep vergadert regelmatig en ligt aan de basis van de belangrijkste beslissingen inzake financieel, infrastructureel en strategisch beleid.

In het kader van openbaarheid van
bestuur houden we jullie graag op de hoogte van deze beslissingen. Zo weet elke betrokkene hoe GO! Scholengroep 19 ‘Dender’ continu en blijvend zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs.

In haar vergadering van donderdag 26 mei
nam de raad van bestuur kennis van de reorganisatie van de afdeling ICT van de scholengroep. Kris Ghysens, huidig afdelingshoofd ICT, verlaat einde dit schooljaar de centrale diensten van de scholengroep om vanaf september een
fulltime lesopdracht op te nemen in KA Denderleeuw. Kerim Helaut, huidig communicatieverantwoordelijke, neemt zijn taak als afdelingshoofd over vanaf 16 augustus. Hierdoor worden de afdelingen ICT en communicatie omgevormd tot
één enkele afdeling ‘IT en communicatie’. Als bijkomend voordeel komt door deze interne reorganisatie ruimte voor de aanwerving van een extra fulltime ICT-coördinator die de werking van de afdeling kan verstevigen en de
dienstverlening naar de scholen verder kan optimaliseren. De vacature wordt binnenkort bekend gemaakt op deze site.

Verder werd besloten tot de aankoop van drie nieuwe bussen om de kwaliteit van het leerlingenvervoer te
kunnen garanderen. De aanbesteding zal binnenkort worden uitgeschreven en nadat de bestelling is geplaatst, valt de levering te verwachten in de loop van 2018.

Op infrastructureel niveau werd besloten om noodzakelijke
dakwerken te laten uitvoeren in GO! Atheneum Denderleeuw. Verder is er een raamcontract gegund voor het onderhoud van de technische installaties van de scholen binnen onze scholengroep. Het raamcontract laat ons toe dit
onderhoud op de meest kostenefficiënte manier aan te pakken.

Tot slot werd Christian Vergara op uitnodiging gehoord over de stand van zaken van de integraalplannen. Met deze integraalplannen wil het GO! zich voorbereiden
op de groei die te verwachten valt tot de periode 2030, zowel op pedagogisch als infrastructureel niveau. Vooral op dit laatste punt wil de scholengroep per schooldomein bekijken wat de mogelijkheden zijn om de leerlingen in de
meest optimale omstandigheden kwaliteitsvol onderwijs te leveren.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!