Nieuws

Nieuws van de raad van bestuur

Toegevoegd op02 mei 2016

De raad van bestuur van de scholengroep vergadert regelmatig en ligt aan de basis van de belangrijkste beslissingen inzake financieel, infrastructureel en strategisch beleid.

In het kader van openbaarheid van
bestuur houden we jullie graag op de hoogte van deze beslissingen. Zo weet elke betrokkene hoe GO! Scholengroep 19 ‘Dender’ continu en blijvend zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs.

In haar vergadering van 21 april 2016 nam
de raad van bestuur kennis van de unanieme goedkeuring van de begroting 2016 van de scholengroep tijdens de algemene vergadering van 13 april. Deze begroting heeft als centrale doelstelling het verhogen van de dotatie en
werkingsmiddelen van de scholen. Onder meer door de optimalisatie van het leerlingenvervoer. Over dit laatste punt kreeg de raad van bestuur een stand van zaken.

Scholengroep 19 ‘Dender’ wil middelen en materiaal wat
betreft leerlingenvervoer zo efficiënt mogelijk inzetten. Hiervoor werd een extern bedrijf aangesproken dat een softwarepakket ontwikkelde teneinde de dagelijkse busroutes en inzetbaarheid van chauffeurs en bussen zo optimaal
mogelijk te berekenen, rekening houdend met alle persoonlijke desiderata van elke leerling. Deze optimalisatie brengt een aanzienlijke kostenefficiëntie met zich mee waardoor opnieuw andere noodzakelijke investeringen kunnen
uitgevoerd worden.

Op het vlak van infrastructuur zullen de oude, leegstaande gebouwen op het domein van GO! basisschool De Kleine Prins Lede gesloopt en de terreinen heraangelegd worden, wat zorgt voor een herwaardering
van de schoolomgeving.

Voor GO! basisschool De Speelplaneet Gijzegem worden middelen aangewend om de oude stookplaats te vernieuwen.

Ook het buitenschrijnwerk van GO! ibso De Horizon Aalst zal in het kader van
onderhoudswerken worden vernieuwd.

In het kader van het blijvend onderhouden en moderniseren van het ICT-materiaal heeft de raad van bestuur het bestek en de raming goedgekeurd voor de opdracht ‘aankoop van pc’s,
portables en schermen’. Op deze manier zijn al onze scholen steeds up-to-date en krijgen de leerlingen onderwijs met de laatste moderne ICT-technologie.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!