Nieuws

Nieuws van de Raad van Bestuur

Toegevoegd op08 september 2017

Regelmatig informeren we via onze website over de meest recente en belangrijkste beslissingen van onze raad van bestuur. Dit past volledig binnen de kernwaarden van onze scholengroep en het GO!, die transparantie,
open communicatie en openbaarheid van bestuur hoog in het vaandel dragen. Hierbij een overzicht van de beslissingen van de laatste raden van bestuur die plaatsvonden op maandag 3 juli en woensdag 6 september 2017.

 • De leden van de raad van bestuur keuren na inzage unaniem de schoolreglementen van alle scholen, het centrumreglement van GO! CVO Pro en de leefregels van GO! Internaat ’t Kasteeltje goed voor het schooljaar 2017-2018
 • Het jaarverslag 2016 van Scholengroep 19 ‘Dender’ dat voorafgaand elektronisch werd bezorgd aan de leden van de raad van bestuur, wordt ter zitting toegelicht door de algemeen directeur.
 • De
  leden van de raad van bestuur nemen kennis van de doorlichtingsverslagen voor GO! Lyceum Aalst en GO! Atheneum Ninove en de doorlichtingsverslagen ‘GOK-controle 2016-2017’ van TechniGO!, GO! IBSO De Horizon Aalst, GO! De
  Handelschool Aalst, GO! Atheneum Liedekerke en GO! Middenschool Ninove.
 • De doorlichting voor GO! Middenschool Ninove voor het schooljaar 2017-2018 werd aangekondigd en zal plaatsvinden in de periode tussen 15
  september en 24 december 2017. De leden van de raad van bestuur nemen hiervan kennis.
 • De opdrachten voor het vervangen van het stalen schrijnwerk door nieuw stalen schrijnwerk in GO! Atheneum Aalst en het
  vervangen van het buitenschrijnwerk in GO! IBSO De Horizon Aalst worden gegund aan de laagste regelmatige bieder. Beide werken starten binnenkort.
 • Mevrouw Ann Bruyland wordt unaniem toegelaten tot de
  proeftijd in het ambt van directeur in GO! basisschool Faluintjes Moorsel met ingang van 1 augustus 2017.
 • Mevrouw Jessy D’Herde wordt unaniem aangesteld als waarnemend directeur van GO! basisschool Hemelrijk
  Denderleeuw vanaf 1 september 2017.
 • De leden van de raad van bestuur nemen kennis van het rapport van het College der Accountants dat ter zitting wordt toegelicht door het afdelingshoofd financiën van
  Scholengroep 19 ‘Dender’.
 • De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de stand van zaken in het dossier van de ‘onbetaalde facturen’. Dit agendapunt wordt ter zitting toegelicht door het afdelingshoofd
  financiën van de scholengroep.
 • Het bedrag van de kilometervergoeding stijgt en gaat van € 0,3340 naar € 0,3460 per kilometer bij een dienstverplaatsing.
 • De leden van de raad van bestuur
  keuren het ontwerp van overeenkomst van bezetting ter bede voor de sporthal C. Haeltermanstraat voor het schooljaar 2017-2018 goed. De sporthal en sportinfrastructuur zal op die manier naschools worden opengesteld voor SportAG
  en de stad Aalst.
 • Voor het nieuwe centrum voor volwassenenonderwijs GO! CVO Pro worden de nieuwe inschrijvingsgelden, de ‘reële kost verbruiksgoederen’, de ‘bijdrage verwerkingskosten gebruikte handboeken’,
  het evaluatiereglement en de verschillende vestigingsplaatsen goedgekeurd door de leden van de raad van bestuur.
 • De globale leerlingencijfers van Scholengroep 19 ‘Dender’ op 1 september 2017 stijgen voor het
  zevende jaar op rij ten opzichte van de voorgaande jaren (telkens vergeleken op 1 september). De leden van de raad van bestuur nemen kennis van deze positieve evolutie.
 • De nieuwe raad van bestuur gaat in
  voege vanaf 1 april 2018 tot en met 31 maart 2022. In functie hiervan worden tijdens het schooljaar 2017-2018 verkiezingen georganiseerd. De algemeen directeur licht ter zitting de procedure en het tijdspad toe. De leden van de
  raad van bestuur nemen hiervan kennis.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!