Nieuws

Nieuws van onze raad van bestuur

Toegevoegd op29 november 2017

Regelmatig informeren we via onze website over de meest recente en belangrijkste beslissingen van onze raad van bestuur. Dit past volledig binnen de kernwaarden van onze scholengroep en het GO!, die transparantie,
open communicatie en openbaarheid van bestuur hoog in het vaandel dragen. Hierbij een overzicht van de beslissingen van de raad van bestuur van oktober 2017.

 • De heer Koen Bollaert, coördinator team integraalplannen
  GO! centraal, werd ter zitting uitgenodigd om het statuut van het integraalplan voor Scholengroep 19 ‘Dender’ toe te lichten. De leden van de Raad van Bestuur nemen kennis van het opgeleverde integraalplan voor Scholengroep 19
  ‘Dender’, bestaande uit de omgevingsanalyses, de visieontwikkeling en de conceptuele uitwerking van mogelijke strategische projecten en een cijfermatige overzichtstabel van de domeinen. De leden engageren zich om bij
  beslissingen over het prioriteren van projecten, het profileren van scholen en onderwijsaanbod, het verder uitwerken van de pedagogische visie, het opstarten van procedures tot verkoop, het opstarten van masterplannen en het
  organiseren van extra onderzoek, het integraalplan als strategisch beleidsinstrument te hanteren.
 • De leden van de raad van bestuur nemen kennis van het doorlichtingsverslag voor GO! Atheneum Liedekerke.
 • De
  opvolgingsdoorlichtingen voor GO! basisschool De Kleine Prins Lede, basisschool De Wonderwijzer Meerbeke, basisschool De Nieuwe Arend Aalst, basisschool Ten Berge Berlare en basisschool Faluintjes Moorsel voor het schooljaar
  2017-2018 werden aangekondigd en vinden plaats in de periode tussen 6 november en 24 december 2017. De leden van de raad van bestuur nemen hiervan kennis.
 • De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de dakrenovatie in GO!
  De Nieuwe Arend Aalst werden goedgekeurd. De werken starten na de gunning van het dossier.
 • De heer Ward Brouwers wordt toegelaten tot de proeftijd in het ambt van coördinator van TechniGO! Centrum voor Leren en
  Werken.
 • Mevrouw Christel Cock wordt aangesteld als waarnemend adjunct-directeur van GO! Atheneum Ninove vanaf 16 oktober 2017.
 • De heer Jimmy Bauwens wordt bij hoogdringendheid aangesteld als waarnemend
  directeur van GO! De Handelschool Aalst.
 • De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de stand van zaken in het dossier ‘doorstroming leerlingen van lager naar secundair onderwijs’. Dit agendapunt wordt ter zitting
  toegelicht door Peter Van Hove en Mario Hoste, respectievelijk directeur-coördinator basisonderwijs en coördinerend directeur secundair onderwijs.
 • De leden van de Raad van Bestuur beslissen, rekening houdend met het
  verslag van nazicht van offertes, de opdracht “Het huren en all-in-onderhoudscontract van digitale kopieer/printer/scantoestellen” te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de
  gunningscriteria) bieder, zijnde KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (BELGIUM) NV en RICOH BELGIUM NV

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!