Nieuws

Nieuws van onze raad van bestuur

Toegevoegd op22 maart 2017

Regelmatig informeren we via onze website over de meest recente en belangrijkste  beslissingen van onze raad van bestuur. Dit past volledig binnen de kernwaarden van onze scholengroep en het GO!, die
transparantie, open communicatie en openbaarheid van bestuur hoog in het vaandel dragen. Hierbij een overzicht van de beslissingen van de laatste raad van bestuur die plaatsvond op donderdag 16 maart 2017.

 • Het
  project ‘schoolwebsites’ wordt goedgekeurd en gegund aan het webdesignbureau  Conversal. Hierdoor zullen alle scholen binnen de scholengroep de kans krijgen om de komende vier jaar hun website te vernieuwen en aan te passen
  aan de meest recente technische vereisten en vormgeving.
 • Vanaf nu vindt de zesmaandelijkse groepsaankoop IT-materiaal plaats binnen het raamcontract van de stad Brugge. Nog steeds wordt de beste
  prijs/kwaliteit van het IT-materiaal gegarandeerd bij onze groepsaankoop. Maar nu komt hier bovenop een verbeterde service door snellere leveringen en meer flexibiliteit in functie van de behoeften van de verschillende scholen
  binnen onze scholengroep.
 • Mevrouw Sien De Coster wordt vanaf 24 februari 2017, bij hoogdringendheid door de algemeen directeur, waarnemend aangesteld in het ambt van directeur in GO! basisschool Park Aalst,
  dit ter vervanging van de heer Gerd De Roeck, met ziekteverlof vanaf 23.02.2017. De raad van bestuur neemt hier kennis van.
 • De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de procedure vacantverklaring en
  personeelsbewegingen op 1 juli 2017 en 1 oktober 2017 en de lijst vacante betrekkingen wordt elektronisch bezorgd aan de leden van de Raad van Bestuur.
 • Het raamcontract ‘groenonderhoud’ wordt gegund aan de
  economisch meest voordelige regelmatige bieder zijnde Beschuttende Werkplaats Pajottenland vzw. Zij zullen vanaf nu instaan voor het groenonderhoud op de verschillende vestigingsplaatsen van onze scholen.
 • Het
  bestek voor de overheidsopdracht ‘vervangen van het stalen schrijnwerk door nieuw stalen schrijnwerk in het GO! Atheneum Aalst’ wordt goedgekeurd voor publicatie. De werken zullen dus op korte termijn kunnen starten van zodra er
  een gunstige prijsofferte ingediend en goedgekeurd wordt.
 • Bij de vorige raad van bestuur werd de fusie tussen CVO Tanera en CVO De Handelsschool met ingang van 1 september 2017 onder voorbehoud goedgekeurd.
  Deze beslissing wordt nu officieel bekrachtigd.
 • In GO! Basisschool Denderleeuw wordt een herstructurering doorgevoerd. Vanaf 1 september 2017 wordt de wijkschool Hemelrijk een autonome basisschool. Tegelijk
  wordt de nieuw op te richten GO! basisschool De Kleine Okapi, gezien de gemeenschappelijke pedagogische visie, vanaf 1 september 2017 een vestiging van GO! Basisschool Denderleeuw met als vestigingsplaats Sint-Kamielstraat 39 te
  9300 Aalst.
 • Voor de nieuw op te richten basisschool op 1 september 2017 ‘GO! basisschool De Kleine Okapi’ is de maximumcapaciteit vastgelegd op honderd leerlingen of maximaal twintig leerlingen per
  leefgroep.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!