Nieuws

Onze scholengroep engageert zich voor het PPGO!

Toegevoegd op01 september 2016

Het pedagogisch project van het GO! (PPGO!) is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen. Het PPGO! is een
referentiekader waarbinnen leerlingen begeleid worden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Daarbij is het wezenlijk dat de leerlingen bewust en
kritisch nadenken over hun handelen en op grond daarvan verantwoorde keuzes maken. Daaruit blijkt dat het GO! naast onderwijs ook de opvoeding van de gehele persoonlijkheid van de leerlingen beoogt.

Bij de start van het
schooljaar zetten alle personeelsleden hun engagement ten opzichte van het vernieuwde PPGO! nog eens extra in de verf. Door middel van een symbolische ondertekening van het PPGO! maakt ieder personeelslid duidelijk dat zij zich
in de toekomst engageren om het PPGO! elke dag in de praktijk te brengen. 

Ook bij de centrale diensten van de scholengroep riepen we iedereen bij elkaar voor de symbolische ondertekening. De fotoreportage toont
enkele personeelsleden terwijl ze het PPGO! onderschrijven.

View the
embedded image gallery online at:
https://www.sgrdender.be/export#sigProId9667c3bb86

 

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!