Nieuws

Start nieuwe Raad van Bestuur

Toegevoegd op20 april 2022

Vanaf 1 april 2022 zullen Marc Berckmoes, Sigrid Callebert, Henk De Cuyper, John De Plecker, Jimmy Koppen, Lieve Roels, Leo Van Biesen, Tom Van Heddegem en Firmin Verbrugge zich samen met de algemeen directeur ontfermen over het bestuur van Scholengroep 19 ‘Dender’.

Wij wensen hen alvast veel succes toe en kijken uit naar de nieuwe, frisse wind die ze met zich mee zullen brengen!

Maak hieronder kennis met de nieuwe Raad van Bestuur voor de periode 2022-2026.

Henk De Cuyper heeft gedurende 38 jaar carrière gemaakt bij de NMBS. Tegenwoordig geniet hij van zijn rustpensioen. De heer De Cuyper is al vier legislaturen lid van onze raad van bestuur en is hierdoor goed op de hoogte van wat er zich momenteel afspeelt.

Hij wil vooral inzetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit binnen de GO! scholen van Scholengroep 19 ‘Dender’.

Leo Van Biesen werkte binnen de VUB als vakgroepsvoorzitter van de vakgroep ELEC in de faculteit Ingenieurswetenschappen en is thans met emeritaat, maar aan de VUB verder aangesteld met 10% opdracht. In die hoedanigheid doceert hij vakken in de masteropleidingen over Informatietheorie en Telecommunicatie. Daarnaast is hij stichtend lid en voormalige voorzitter van de vzw Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs – regio Dender. Ook is hij al sinds april 2014 lid van onze raad van bestuur.

De heer Van Biesen wil zich verder engageren voor een Scholengroep waar ieder kind VIP kan zijn, een Scholengroep met degelijke infrastructuur in een groene omgeving en een Scholengroep met personeel dat gemotiveerd en met grote werkvreugde de nodige omkadering kan verzekeren.

Firmin Verbrugge deed ervaring op als leerkracht, directeur en was de allereerste algemeen directeur van Scholengroep 19 ‘Dender’. Toen hij in april 2010 met pensioen ging, begon hij zich te engageren binnen onze raad van bestuur.

Volgens de heer Verbrugge dragen we als Scholengroep de verantwoordelijkheid leerlingen te motiveren om zich open te stellen voor de brede wereld waarin zij leven. We hebben de plicht om als Scholengroep in te zetten op internationalisering, burgerschap en maatschappelijk engagement.

Sigrid Callebert heeft tijdens de vorige bestuursperiode al ervaring opgedaan als lid van de raad van bestuur. Zij heeft gedurende 15 jaar in het onderwijs gewerkt binnen diverse functies, onder andere als leerkracht Economie in het GO! Atheneum Aalst.

Voor mevrouw Callebert staat onderwijskwaliteit voorop en start dit bij de schoolteams. Volgens haar is het verder inzetten op talentontwikkeling en mentorschap investeren in de toekomst: krachtige directies en gemotiveerde leerkrachten.

Marc Berckmoes heeft tijdens zijn beroepsloopbaan gewerkt als leerkracht, directeur, vervangend algemeen directeur en coördinerend directeur binnen Scholengroep 19 ‘Dender’. Sinds 1 januari 2021 is hij gepensioneerd. Hierdoor was de heer Berckmoes op zoek naar een nieuwe uitdaging, en die heeft hij bij deze gevonden.

Betrokkenheid, engagement, gelijkwaardigheid, openheid, eerlijkheid en respect zijn voor hem 6 kernwaarden die een zeer belangrijke plaats moeten innemen bij iedereen die werkt of school loopt binnen het GO! onderwijs.

John De Plecker werkt momenteel als hoofd van de afdeling basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs en als waarnemend afdelingshoofd van de afdeling secundair onderwijs en leerlingenbegeleiding binnen het Departement Onderwijs & Vorming. De heer De Plecker is opnieuw geen onbekende want hij was de voorbije 8 jaar al lid van de raad van bestuur.

Als actief lid binnen de raad van bestuur tracht hij met zijn enthousiasme en ervaring het bestuur van Scholengroep 19 ‘Dender’ mee in de goede richting te duwen.

Lieve Roels is ere bestuursdirecteur van het GO!. De voorbije 12 jaar heeft ze als ondervoorzitter van de raad van bestuur al mee gestalte kunnen geven aan het beleid en bestuur van Scholengroep 19 ‘Dender’.

Mevrouw Roels is een voorvechter van het gelijke kansenbeleid en is sterk begaan met het zorgbeleid voor leerlingen. Het is als onderwijsverstrekkers onze plicht om te zorgen voor onze leerlingen en hen alle kansen te bieden om zich maximaal te kunnen ontwikkelen.

Jimmy Koppen is doctor in de Geschiedenis (Vrije Universiteit Brussel) en werkt momenteel als Directeur van de Studiedienst bij Open Vld en Adjunct-kabinetschef van de voorzitter Egbert Lachaert. De heer Koppen was tot voor kort voorzitter van de Schoolraad van GO! BS Affligem en is onder meer bestuurder van Erasmushogeschool Brussel en UGent.

Tom Van Heddegem werkt als “IT manager software factory” bij de VDAB. Hij heeft schoolgelopen op het GO! Atheneum Denderleeuw en is een stichtend lid van de vzw Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs – regio Dender.

De heer Van Heddegem hecht veel belang aan de kracht van onderwijs voor de toekomst van onze samenleving. Hij wil graag bijdragen aan het optimaal gebruik maken van de kansen die er liggen om iedereen kwaliteitsvol onderwijs te bieden.

  • Voorzitter: Jimmy Koppen
  • Ondervoorzitter: Lieve Roels

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!