Nieuws

Unieke samenwerking tussen HOGENT campus Aalst en GO! De Handelsschool

Toegevoegd op28 september 2018

In Aalst start een voor Vlaanderen unieke samenwerking tussen de secundaire school GO! De Handelsschool Aalst en HOGENT. Laatstejaars krijgen er de kans om een opleidingsonderdeel uit de bachelor toegepaste
informatica van HOGENT op te nemen. Zijn ze op het einde van het semester geslaagd, dan hoeven ze dat vak niet meer af te leggen in hun eerste jaar aan de hogeschool.

“Na het secundair onderwijs staan jongeren voor een
belangrijke keuze.”, zo verduidelijkt Marie-Christine Fiers, directeur van GO! De Handelsschool Aalst. “De Handelsschool wil het studiekeuzeproces van haar laatstejaars actief versterken. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat
als leerlingen de eigen mogelijkheden en studiekeuze sterker exploreren, ze meer kans hebben op slagen in het hoger onderwijs.”

De lessen lopen vanaf 27 september 2018 tot aan de kerstvakantie, telkens op donderdag. GO!
De Handelsschool Aalst heeft om dit mogelijk te maken het lessenrooster speciaal aangepast aan dat van HOGENT.

“Het is de bedoeling dat de leerlingen thuis de theorie al bekijken via filmpjes die de hogeschool beschikbaar
maakt.”, legt Jan Schelstraete, decaan van HOGENT faculteit Bedrijf en Organisatie, uit. “In januari volgt het examen waarop zij door de vakleerkracht zullen voorbereid worden. Wie slaagt verwerft een credit van 3 studiepunten
die hij volgend schooljaar in gelijk welke hogeschool kan inzetten bij het volgen van de bachelor toegepaste informatica.”

Meer info over dit initiatief op de website van GO! De Handelsschool Aalst: www.dehandelsschool.be

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!