Scholen

GO! basisschool De Grasspriet

BS De Grasspriet…

de school waar ieder kind zijn talenten kan ontplooien in een groene leeromgeving,

waar we SAMEN bouwen aan het wonder dat KIND heet.

directeur: Griet De Smedt
Naam: GO! basisschool De Grasspriet
Adres: Ommegangstraat 51 - 9420 Mere
Telefoon: 053 83 59 74
E-mail: directeur@bsdegrasspriet.be
Smart School: login voor personeel
Social Media:

Info

Basisonderwijs

BS De Grasspriet wil een school zijn waar elk kind zich BLOS voelt: blij, veilig maar vooral zich thuis voelt. We proberen steeds om de
positieve punten van elk kind optimaal in de kijker te plaatsen. Elke leerkracht engageert zich om in teamverband te bouwen aan het welbevinden en de betrokkenheid van alle kinderen. Het BLOS project – wat staat voor ‘BLij Op
School’ – vormt de rode draad doorheen onze klas- en schoolwerking.

Elk kind is uniek! Elk kind heeft zijn specifieke mogelijkheden en talenten die wij graag aanwenden en verder
ontwikkelen. Wij willen met ons team onze leerlingen leiden en begeleiden zodat zij hun talenten optimaal kunnen ontplooien. Zelfkennis, een positief zelfbeeld en zelfsturing dragen bij tot het beter functioneren in de snel
veranderende maatschappij.

De typische eigenheid en het persoonlijke zijn van ieder kind en iedere leerkracht worden aanvaard en beschouwd als een verrijking voor de school.

De “totaal-ontwikkeling” van het kind is
een voortdurend streven van onze school. Onze school wil daarom een school zijn

“Waar hoofd en hart elkaar de hand reiken…”

We brengen onze kinderen in contact met de wereld om ons heen en helpen
hen om, naast hun schoolse kennis, een ‘koffertje vol sociale competenties’ te verwerven. We voeden onze kinderen op tot sociaal vaardige mensen met oog voor kunst en cultuur en met respect tegenover mens, natuur en samenleving.
Op die manier kunnen ze het nu en later waarmaken in een complexe, multiculturele samenleving.

 

Onze school  biedt “levensecht onderwijs op maat”.
‘Al spelende, al doende’ leren staat bij ons centraal. We zorgen ervoor dat alles wat onze kinderen leren zinvol is en zoveel mogelijk aansluit
bij de leefwereld van het kind. Realistische contexten vormen het uitgangspunt van lessen, onderzoek, projecten, ateliers,… en bevorderen het toekomstgericht denken.

Kinderen moeten zelf actief betrokken
zijn  bij het leren. Zo bouwen ze voortdurend nieuwe kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes op en bouwen verder op wat ze reeds kennen en kunnen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de kinderen de dingen die ze leren
kunnen gebruiken in de wereld van vandaag en morgen.

ICT wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het lesgebeuren en ondersteunt de doelen die wij moeten bereiken.

Wij geven onze leerlingen elke dag opnieuw
gelijke onderwijskansen door ze ongelijk te behandelen. Door onze gedifferentieerde aanpak in de klas willen wij voor elk kind, ongeacht sociale context,
leerstoornis, … maximale leer- en ontwikkelingskansen creëren. We geven aan eenieder het recht om voordeel te halen uit ons onderwijs en maximale voortgang te verwerven.  

Als MOS school
willen wij onze groene schoolomgeving gebruiken om actief natuuronderwijs, dat vertrekt vanuit natuurbeleving, aan te bieden.

Door professionalisering, overleg, open communicatie willen wij onze
onderwijskwaliteit steeds verbeteren, in het belang van ALLE kinderen.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!