Scholen

GO! basisschool De Wonderwijzer

directeur: Tommy Devuyst
Naam: GO! basisschool De Wonderwijzer
Adres: Kapellestraat 2 - 9402 Meerbeke
Telefoon: 054 33 42 99
E-mail: directie@bsmeerbeke.be
Social Media:

Info

Hoofdtroef van onze school is de gelijkheid, de evenwaardigheid van ieder kind.

Afkomst, politieke of filosofische overtuiging vormen geen belemmering voor de leerkrachten om ieder kind gelijke kansen te
geven, wat vertaald wordt in neutraal onderwijs.
Vertrekkend vanuit zelfrespect wensen wij dat onze leerlingen ook leren om respectvol om te gaan met anderen, met de natuur en met materiaal.

Het kind staat steeds
centraal. Er wordt rekening gehouden met de beperkingen vanuit zijn milieu, aanleg, cultuur, niveau, kennis en vaardigheden.

Dit houdt in dat we naast de kennisoverdracht ook de nodige aandacht schenken aan motorische,
sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling.
We trachten tevens onze kinderen een kritische levenshouding mee te geven en hun denkvermogen te ontwikkelen zodat zij zich weten te handhaven binnen de maatschappij van
morgen.

We zorgen voor een kindgericht opvoedingsconcept : elk kind krijgt de kans op een aangepaste en continue ontwikkelingsbegeleiding volgens zijn mogelijkheden.

Dit impliceert:

  • differentiatie en individualisatie
  • voortdurende observatie, begeleiding, objectieve evaluatie,rapportering en remediëring
  • steeds zorgen voor nieuwe uitdagingen
  • het regelmatig
    aanpassen van de gebruikte pedagogisch-didactische hulpmiddelen (hoekenwerk, contractwerk, verschillende werkvormen,…)

We zorgen voor een efficiënt, pedagogisch en didactisch optreden : continuïteit (cfr. de
doorstromingsactiviteiten tussen K3 en L1 alsook L6 en S.O.), goed doordachte planning, functionele leerstofkeuze(volledig aangepast aan de leerplannen) aangeboden in levensechte situaties en gevarieerd aangeboden, een degelijke
voorbereiding op het vervolgonderwijs.

Het sociaal – cultureel aspect wordt in onze school niet vergeten. Er wordt  een G.W.P. ingericht voor L1/L2, L3/L4 en L5/L6 waaraan kennis, opvoeding en het sociale leven
gekoppeld worden.

Tevens zorgen wij voor een verscheidenheid aan culturele activiteiten. (toneel, musical, tentoonstellingen,…). Op geregelde tijdstippen organiseren wij uitstappen om onze kinderen de ons omringende
wereld te laten ontdekken.

Onder het motto “Een gezonde geest in een gezond lichaam” neemt onze school regelmatig deel aan tal van sportactiviteiten, worden er zwemlessen gegeven vanaf de derde kleuterklas. Elke klas
krijgt lichamelijke opvoeding binnen het lessenrooster gegeven door de bijzondere leerkracht.

Er zijn ook voorzieningen aanwezig voor verschillende sporttakken waaronder basketbal, netbal, voetbal, petanque en
tafeltennis.

De school heeft ook oog voor de sociale werkelijkheid en maatschappelijke ongelijkheden. Zo zorgen wij voor ochtend- en avondopvang. We beschikken over een eigen schoolbus en eetzaal. Onze school beschikt
over een kindvriendelijke omgeving in een groen kader.

De school tracht ook maximaal tegemoet te komen aan de participatie van de ouders door samen te werken met het oudercomité dat voor financiële en logistieke steun
zorgt.

De inrichtende macht en het team besteden  permanent zorg aan de infrastructuur om die kindvriendelijk, veilig en functioneel te behouden, eventueel te verbeteren of aan te passen.

Op de meest
democratische wijze wensen wij dan ook verder te bouwen aan ons GO (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!