GO! centrum voor leerlingenbegeleiding Dender

GO! centrum voor leerlingenbegeleiding Dender

Vragen over leren, studiekeuze, gezondheid, gevoelens, gedrag of relaties?  CLB-medewerkers helpen leerlingen, ouders en leerkrachten. 

Gratis, vertrouwelijk, onafhankelijk, in het belang van de leerling en met bijzondere zorg voor wie minder kansen krijgt.

Directeur Pic Deborah Van Humbeeck
Naam: GO! centrum voor leerlingenbegeleiding Dender
Adres: Zonnestraat 25 - 9300 Aalst
Telefoon: 053 60 32 80
Website: www.clbaalst.be

INFO

Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen een beroep doen op onze dienst voor informatie, hulp en begeleiding.
Het CLB werkt op 4 domeinen:

Leren en studeren:
> Moeilijkheden met lezen en schrijven
> Zich niet goed kunnen concentreren
> Het lukt niet in de klas
> Rekenproblemen
> Niet meer gemotiveerd
> ...

Onderwijsloopbaanbegeleiding:
> Hulp nodig bij het kiezen van de juiste studierichting
> Veranderen van studierichting
> Een individueel aangepast curriculum
> Zoeken naar een school met een bepaalde studierichting
> ...

Psycho-sociaal functioneren:
> Pestgedrag op school
> Verdriet na overlijden van familielid, vriend,...
> Ongelukkig op school
> Gedragsproblemen op school en/of thuis
> ...

Preventieve gezondheidszorg:
> 7 jaar en nog in bed plassen
> Verminderd zicht
> Welke vaccinaties zijn noodzakelijk?
> Het gezondheidsbeleid van de school
> ...

Elke leerling staat centraal.  Dit betekent ook dat al onze inspanningen er voor zorgen dat een leerling de beste kansen krijgt.
We hebben daarom extra aandacht voor leerlingen die door hun leefsituatie of achtergrond minder
kansen krijgen om goed te ontwikkelen, te groeien en te leren.

We hebben respect voor iedereen, ongeacht afkomst of religie.
Elke CLB-medewerker is gebonden aan het beroepsgeheim.
Onze dienstverlening is volledig gratis.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!