Scholen

GO! middenschool Atheneum Denderleeuw

directeur: Tina Van der Stock
Naam: GO! middenschool Atheneum Denderleeuw
Adres: De Nayerstraat 11a - 9470 Denderleeuw
Telefoon: 053 64 78 78
E-mail: msd@kadenderleeuw.be
Website: kadenderleeuw.be
Smart School: login personeel

Info

Onze missie is dat leerlingen zich thuis voelen op school en groeimogelijkheden ervaren op cognitief en sociaal-emotioneel vlak. Welbevinden is een basisvoorwaarde voor leren en optimaal presteren.
Regelduidelijkheid, een positief klas- en schoolklimaat, een intensieve leer- en leerlingenbegeleiding en participatie via de
leerlingenraad zijn voor ons belangrijke middelen om het welbevinden van de leerlingen te bewaken en bewerkstelligen.

In het eerste jaar A-stroom wordt een brede waaier aan
belangstellingsgebieden en keuzevakken aangeboden. De keuzevakken moeten de leerlingen helpen zichzelf beter te leren kennen, hun talenten naar boven te halen en uiteindelijk een weloverwogen en bewuste
keuze te maken naar de tweede graad. Een competentierapport en zelfevaluatie moeten hen daarbij helpen.

Wie in het 2de jaar A-stroom voor moderne
wetenschappen kiest, krijgt in de twee uur vrije ruimte project aangeboden. Via een modulair systeem komen alle keuzevakken uit het eerste jaar nog eens aan bod. Zo kunnen de
leerlingen alsnog proeven van de verschillende belangstellingsgebieden (Cultuur / Mens & Maatschappij – Drama / Expressie – ICT / Economie – Wetenschappen / Techniek) en hun oorspronkelijke keuze uit het eerste jaar
bijstellen of bestendigen.

 

Het leerportfolio brengt de talenten van de leerlingen in kaart en helpt hen bij een juiste studiekeuze. Dit gebeurt door een
rijke variatie aan doelgerichte opdrachten vanaf de onthaaldagen in het 1ste jaar tot aan het einde van het 6de jaar. Het leerportfolio wordt over de
campusgrenzen meegenomen naar onze 2de en 3de graad.

De extra lessen “Leren leren”, zowel tijdens als buiten de vakken, helpen bij het zoeken naar
een goede studiemethode die aansluit bij de verschillende studierichtingen.

De school kiest in haar evaluatiemethode voor een combinatie van dagelijks werk/examens en gespreide
evaluatie
. Hiermee leggen wij de basis voor enerzijds aandacht en medewerking in de lessen en anderzijds een regelmatige studiehouding thuis. Wij bieden onze leerlingen hiermee de kans om met
succes de overgang van de basisschool naar het secundair waar te maken.

Een jong en dynamisch team dat zich permanent bijschoolt, zorgt er voor dat er in de lessen activerend en
gedifferentieerd
gewerkt wordt.

Door de beschermende omgeving van een aparte middenschool is het mogelijk aan leerlingen een meer individuele begeleiding te geven en er voor te zorgen dat ze
zich volledig kunnen ontplooien in een sfeer van rust en geborgenheid.

Na de middenschool kunnen onze leerlingen in het atheneum terecht waar hen een brede waaier aan aansluitende studierichtingen aangeboden wordt binnen
ASO, TSO en BSO.

1ste leerjaar A

 • Latijn
 • Wetenschappelijk Werk  – Techniek
 • Economie – Techniek
 • Mens en maatschappij – Techniek
 • Mens en maatschappij –
  Taal
 • Economie – Taal
 • Wetenschappelijk Werk – Taal

1ste leerjaar B

2de leerjaar A

 • Latijn – Wetenschappen
 • Moderne Wetenschappen
 • Handel

2de leerjaar B

 • Voeding/verzorging – Kantoor/verkoop
 • Elektriciteit – Hout

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!