Scholen

GO! Atheneum Liedekerke

Het GO! Atheneum Liedekerke is een lokale, bruisende STEM-school die zowel technische als sterk beroepsgerichte richtingen aanbiedt in een aangename leeromgeving.

directeur: Bieke Nagels
Naam: GO! Atheneum Liedekerke
Adres: Kleemputtenstraat 20 - 1770 Liedekerke
Telefoon: 053 66 18 92
E-mail: directie@atheneumliedekerke.be
Smart School: login personeel
Social Media:

Info

Het GO! Atheneum Liedekerke is een technische school die ernaar streeft het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs maximaal te realiseren. Daarbij bieden we elke leerling de gepaste schoolloopbaanbegeleiding aan en houden we rekening met ieders interesses, behoeften en capaciteiten. Het GO! Atheneum Liedekerke is een open school met een innoverend imago die een degelijke voorbereiding wil geven op het beroepsleven en een voorbereidende basis wil leggen voor verdere studies.

Bij onze BSO-, maar ook bij onze TSO-richting, ligt de nadruk vooral op de vaardigheden, kennis en attitudes die zorgen voor een vlotte aansluiting op de arbeidsmarkt. Pedagogisch vormen het GO! Atheneum Liedekerke en de middenscholen van de scholengroep een eenheid zodat de overgang tussen de verschillende graden vlot en probleemloos verloopt.

Het belang dat de school hecht aan kwaliteit zorgt ervoor dat er geregeld geïnvesteerd wordt in infrastructuur en didactisch materiaal voor al onze afdelingen. De praktijklokalen zijn aangenaam ingericht en goed uitgerust. De elektronische
leeromgeving maakt een vlotte samenwerking mogelijk tussen leerlingen, leerkrachten en ouders.

Het GO! Atheneum Liedekerke beschikt over een heel divers publiek dat qua samenstelling een goede weerspiegeling van de
huidige samenleving vormt. Bij deze diversiteit stellen wij ons tot doel maximale ontplooiingskansen te bieden aan elke leerling. De vakleerkracht zal hiervoor per leerling differentiëren en de juiste leerbegeleiding
voorzien.

De leerlingenbegeleiding voorziet in een ruimere psychosociale begeleiding. Als school met een aanzienlijk aantal anderstalige leerlingen wordt daarnaast ook een actief taalbeleid gevoerd om eventuele
taalachterstanden weg te werken.

Om kwalitatief onderwijs te kunnen aanbieden zijn duidelijke afspraken noodzakelijk. Daarom vormen orde, netheid en een respectvolle omgang centrale waarden in ons opvoedingsproject. Op
onze school worden de regels streng maar rechtvaardig toegepast. Als team streven we naar een school waar een familiale sfeer heerst en waar de leerkrachten voldoende dicht bij de leerlingen staan. De opvoeders, leerkrachten en
directie zijn, weliswaar na afspraak, steeds bereikbaar voor de leerlingen. Samen zorgen we ervoor dat het KTA Liedekerke de schakel wordt tussen je talenten en je toekomstige beroepscarrière.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!