Scholen

GO! Hét CVO Pro Vlaamse Ardennen

Op 1 september 2020 werd onze Scholengroep uitgebreid met een nieuwe aanbieder van het volwassenenonderwijs. Omdat de sector van het volwassenenonderwijs in volle transitie zit en de centra fusioneren, is ook het CVO Pro gefusioneerd. Hierdoor is hét CVO Vlaamse Ardennen verhuisd van Scholengroep 21 naar ons om er samen met het CVO Pro Aalst een nieuw centrum voor volwassenenonderwijs te vormen: GO! hét CVO pro.

directeur: Bart Tsiobbel
Naam: GO! Hét CVO Pro Vlaamse Ardennen
Adres: Fortstraat 47 - 9700 Oudenaarde
Telefoon: 055 30 94 49
E-mail: info@hetcvo.be
Website: www.hetcvo.be
Smart School: login voor personeel
Social Media:

Info

Hét CVO Vlaamse Ardennen engageert zich er toe om binnen onze regio dé leeromgeving te zijn die:

 • zich richt tot alle volwassenen zonder onderscheid van geslacht, afkomst, aard of overtuiging;
 • stimulerend en attractief is voor alle deelnemers;
 • veiligheid in al zijn aspecten voorop stelt;
 • iedere cursist de mogelijkheid biedt het beste uit zichzelf te halen;
 • de cursist kans biedt om de huidige of toekomstige loopbaan te versterken, de persoonlijke ontwikkeling te verhogen
  en de maatschappelijke integratie te bevorderen;
 • rekening houdt met de verschillen en de reële leerbehoeften van elke cursist;
 • attractieve vormen van leren ontwikkelt, waarin de cursist zelf een actieve rol speelt en waarin theorie en praktijk zoveel mogelijk zijn
  geïntegreerd;
 • sterk gericht is op verwerving van competenties, zowel vakinhoudelijke en leercompetenties als sociale en communicatieve competenties;
 • werk maakt van de begeleiding van de cursisten;
 • kwaliteit nastreeft in alle activiteiten.

Het centrum focust op volgende waarden/speerpunten.

 • focus op open communicatie, open sfeer, overleg en participatie;
 • focus op duidelijkheid en consequentie in structuur, verwachtingen en afspraken;
 • focus op het team;
 • verantwoordelijk, professioneel, bekwaam, gemotiveerd en innoverend;
 • samenwerkend, motiverend en delend;
 • respectvol, evenwaardig, tevreden en trots.

Alles in teken van kwaliteitsvol onderwijs.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!