Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding

Iedereen mee in Scholengroep 19 ‘Dender’!

Onderwijs aanbieden waar ál onze leerlingen beter van worden; daar zijn wij goed in! We doen dit uitdrukkelijk met een inclusieve bril op.

In Scholengroep 19 ‘Dender’ is het de betrachting om al onze leerlingen gepersonaliseerde trajecten te bieden, op maat van hun talenten, uitdagingen en interesses. Dit vraagt dat elke leerling én professional de nodige vaardigheden heeft om het leren zelf richting te geven. Hierbij is het de uitdaging om ons onderwijs zo te organiseren dat elke leerling passend begeleid wordt én alle kansen krijgt zich maximaal te ontwikkelen. Daarom investeren wij al jaren in de uitbouw van een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding in onze scholen.

Dit schooljaar zorgen we voor een doorstart.

 • We verankeren de thematiek ‘leerlingenbegeleiding’ nog steviger in ons strategisch plan 2030.
 • We optimaliseren de afstemming in aanpak van alle betrokkenen binnen het dynamisch zorgcontinuüm via structureel overleg binnen onze Scholengroep. Het is immers belangrijk dat scholen, CLB, ondersteuningsteam en PBD-GO! een goed zicht hebben op elkaars rollen, taken en verwachtingen. We willen synergie kunnen realiseren en efficiënt en effectief te werk gaan.
 • We zetten tenslotte nog intensiever in op professionalisering.
  • Onze netwerken voor zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders bouwen we verder uit tot professionele leergemeenschappen.
  • Alle startende leerkrachten krijgen vanaf dit schooljaar een nascholing rond het zorgcontinuüm. Dit behoort tot hun aanvangsbegeleiding.
  • Voor de leerlingenbegeleiders SO voorzien we een initiële opleiding Oplossingsgericht coachen. Voor de zorgcoördinatoren komt die opleiding er ook, maar een schooljaar later. De collega’s hebben immers heel wat werk te verzetten dit schooljaar naar aanleiding van de taaltest KOALA.
  • We streven ernaar om in elke school een gekwalificeerde coördinator leerlingenbegeleider te hebben. Hiervoor tekenen scholen in op de opleidingen zorgcoördinator en coördinator leerlingenbegeleiding van de PBD-GO!.
  • We bekijken met onze beleidsteams BaO en SO of de GO!-scan leerlingenbegeleiding een bijkomende hefboom kan zijn om ons zorgbeleid te optimaliseren, naast onze eigen analyses binnen de Scholengroep. Vóór de herfstvakantie plant de PBD-GO! in elke scholengroep een gesprek met het mesoniveau waarin de scan wordt toegelicht, er afspraken worden gemaakt voor de afname, de motivatie om de scan af te nemen wordt verduidelijkt en de context van de verschillende scholen wordt geschetst.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!