Evenementen

201127 Traject ‘onderwijs online’ > Google classroom (BAO/SO)

Het tijdperk van online leren en afstandsonderwijs blijkt definitief ingezet. De moderne school en/of leraar mag deze trein niet missen.

Daarom organiseert Scholengroep 19 ‘Dender’ i.s.m. CVO PRO een interessant opleidingstraject voor leraren die zich op dit gebied willen professionaliseren. Gedurende 7 weken (20 lesuren ; van 27 november t/m 22 januari) kan u via een gevarieerd onderwijsaanbod genieten van een lessenreeks rond ‘online leren’. De lessen zullen grotendeels digitaal (videomateriaal & webinars) verlopen, zodat de deelnemers deze kunnen bekijken op een moment naar keuze. Tijdens het traject zullen de deelnemers naast korte instructiemomenten ook enkele kleine opdrachten voor de boeg krijgen. Tijdens de laatste les zullen alle deelnemers een eigen uitgewerkte opdracht presenteren aan elkaar via online afstandsonderwijs.

Deelnemers die het traject op voldoende wijze afleggen, ontvangen achteraf een officiële attestering.

De startsessie staat gepland op 27 november, 9 uur – Welvaartstraat 70 te Aalst. Deze sessie zou fysiek plaatsvinden (indien de omstandigheden dit toelaten) en alle deelnemers worden hierop verwacht. Tijdens deze kennismakingssessie  zal de inhoud van het traject, alsook het online leerplatform (Google Classroom) kort toegelicht worden. Er is eveneens een discussiemoment gepland m.b.t. visie rond ‘online leren’…

Er worden twee trajecten aangeboden:

– traject 1: Google Classroom (incl. Google Meet) in de focus ; doelgroep BAO en SO
– traject 2: MS Teams (incl. Teams Meeting) in de focus ; doelgroep SO

In dit traject gaan we dieper in op de ‘Google Classroom’. Je leert er alle basics van kennen:

– Google drive (bestanden aanmaken, organiseren, delen, bestandsgeschiedenis…)
– Classroom (organisatie: vakken/leerlingen toevoegen, instructie, opdrachten maken, evalueren, feedback/bijsturing…)
– Werken met documenten, spreadsheets, presentaties
– Agenda
– Meet (online videosessie)
– Chat
– Formulieren

Naast de specifieke focus van elk traject komen ook nog volgende generieke items aan bod (weliswaar integreerbaar binnen het platform):

– Haal meer uit Smartschool Vakken (virtuele ruimtes) en Smartschool Live
– Nuttige en educatieve tools en apps voor de klas, zoals: Menti, Quizlet, Video Editor, OBS, Wizer…
– Integratiemogelijkheden van Powerpoint in het online lesgeven
– Facetten van het onderwijsleerproces toepassen ine het online leren: instructie, toepassingen (opdrachten maken), evalueren, feedback/bijsturing…

Halverwege het traject, net voor de kerstvakantie, wordt een Live Q&A georganiseerd, waarbij deelnemers gelegenheid krijgen tot het stellen van vragen.

Lesmomenten: Fysieke sessies worden tot een minimum beperkt (wel op 27/11: eerste sessie). Elke vrijdag zullen nieuwe leerinhouden en opdrachten via het online platform worden gepubliceerd. Dit in de vorm van webinars, online video’s, opgenomen lesvideo’s… Deelnemers kunnen deze op een moment naar keuze herbekijken.

Doelgroep: Enthousiaste leraren (BAO en SO) die zich digitaal willen versterken en tegelijk een voortrekkersrol op zich willen nemen in kader van afstandsonderwijs en online leren binnen het eigen schoolteam. De opleiding richt zich tot leerkrachten die weinig of geen ervaring hebben met het leerplatform. Dus geen voorkennis vereist.

Inschrijven kan via de knop aan de rechterkant.

Deze opleidingstrajecten worden gratis aangeboden aan leraren van Scholengroep 19 ‘Dender’.

Voor inhoudelijke vragen over deze opleiding, neem je contact op met Kris Moens, via kris.moens@sgrdender.be of 053 46 93 51.

27 november 2020
Startuur 09u00
Einddatum 22/jan/2021
Einduur 12u00
Max. deelnemers 26
Ingeschreven 26
Aantal plaatsen 0
Sluitingsdatum 26 november 2020
Prijs per persoon Gratis
Locatie Scholengroep 19 ‘Dender’ – zaal Forum (2e verdieping)
Volzet

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!