Evenementen

211022 Basistraject ‘onderwijs online’ > Google classroom (BAO/SO)

Het tijdperk van online leren en afstandsonderwijs blijkt definitief ingezet. De moderne school en/of leraar mag deze trein niet missen.

Daarom organiseert Scholengroep 19 ‘Dender’ i.s.m. CVO PRO een interessant opleidingstraject voor leraren die zich op dit gebied willen professionaliseren. Gedurende 7 weken (20 lesuren ; vanaf 22 oktober) kan u via een gevarieerd onderwijsaanbod genieten van een lessenreeks rond ‘online leren’. De lessen zullen grotendeels digitaal (videomateriaal & webinars) verlopen, zodat de deelnemers deze kunnen bekijken op een moment naar keuze. Tijdens het traject krijgen de deelnemers naast korte instructiemomenten ook enkele kleine opdrachten voor de boeg. Gedurende de laatste les zullen alle deelnemers een eigen uitgewerkte opdracht presenteren aan elkaar via het online platform.

Deelnemers die het traject op voldoende wijze afleggen, ontvangen achteraf een officiële attestering.

De startsessie staat gepland op vrijdag 22 oktober, 9 uur. Deze sessie zal digitaal plaatsvinden en alle deelnemers worden hierop verwacht. Tijdens deze kennismakingssessie  zal de inhoud van het traject, alsook het online leerplatform (Google Classroom) kort toegelicht worden. Er is eveneens een discussiemoment gepland m.b.t. visie rond ‘online leren’…

In dit traject gaan we dieper in op de ‘Google Classroom’. Je leert er enkele basics van kennen:

– Google drive (bestanden aanmaken, organiseren, delen, bestandsgeschiedenis…)
– Classroom (organisatie: vakken/leerlingen toevoegen, instructie, opdrachten maken, evalueren, feedback/bijsturing…)
– Breakout-rooms (samenwerken, groepswerk, differentiatie…)
– Werken met documenten, spreadsheets, presentaties…
– Agenda
– Meet (online videosessie)
– Chat
– Formulieren
– Opdrachten/oefeningen maken, evalueren, feedback + bijsturing via de virtuele klas

Naast de specifieke focus van elk traject komen ook nog volgende generieke items aan bod (weliswaar integreerbaar binnen het platform):

– Nuttige en educatieve tools en apps voor de klas, zoals: Kahoot, Menti, Quizlet, Video Editor, OBS, Loom, Wizer…
– Powerpoint gebruiken in kader van online lesgeven: interactief met Peardeck of een ingesproken presentatie opnemen
– Facetten van het onderwijsleerproces toepassen in het online leren: instructie, toepassingen (opdrachten maken), evalueren, feedback/bijsturing…

Halverwege het traject wordt een Live Q&A georganiseerd, waarbij deelnemers gelegenheid krijgen tot het stellen van vragen.

Lesmomenten: Lesmomenten vinden uitsluitend online plaats: ofwel LIVE, ofwel via opgenomen lesvideo’s. Wekelijks zullen nieuwe leerinhouden en opdrachten via het online platform worden gepubliceerd. Dit in de vorm van webinars, online video’s, opgenomen lesvideo’s… Deelnemers kunnen deze op een moment naar keuze bekijken.

Doelgroep: Enthousiaste leraren (BAO en SO) die zich digitaal willen versterken en tegelijk een voortrekkersrol op zich willen nemen in kader van afstandsonderwijs en online leren binnen het eigen schoolteam. De opleiding richt zich tot leerkrachten die weinig of geen ervaring hebben met het leerplatform. Dus geen voorkennis vereist.

Inschrijven kan via de inschrijvingsbutton aan de rechterkant.

Deze opleidingstrajecten worden gratis aangeboden aan leraren van Scholengroep 19 ‘Dender’.

Voor inhoudelijke vragen over deze opleiding, neem je contact op met Kris Moens, via kris.moens@sgrdender.be of 053 46 93 51.

22 oktober 2021
Startuur 09u00
Einduur 12u00
Max. deelnemers 25
Ingeschreven 10
Aantal plaatsen 15
Sluitingsdatum 20 oktober 2021
Prijs per persoon Gratis

Boekings zijn gesloten voor dit evenement

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!