Missie & visie

Missie & visie

VISIE

Scholengroep 19 ‘Dender’  treedt op als inrichtende macht voor haar instellingen. Zij ondersteunt en faciliteert binnen de krijtlijnen van het Bijzonder Decreet haar scholen en instellingen om de missie van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en het specifieke pedagogisch project van de school of instelling ten volle te kunnen realiseren.

In deze is Scholengroep 19 ‘Dender’ een facilitator en een motor. De missie van Scholengroep 19 ‘Dender’ is dan ook het aanreiken, verdedigen en bouwen van wegen voor efficiënt beheer, beleidsinnovatie, marktpositionering en kwaliteitsimplementatie.

MISSIE

Als democratisch werkende Vlaamse Openbare Instelling integreert Scholengroep 19 ‘Dender’ openbaarheid van bestuur, openheid van beleidsvoering, inspraak en participatie volwaardig in de werking. In die geest werd aan de hand van een aantal speerpunten een nieuw algemeen strategisch plan voor Scholengroep 19 ‘Dender’ opgesteld. Doel is een sterke, efficiënte, geprofessionaliseerde organisatie met de nadruk op de mensen die er deel van uitmaken, zowel personeelsleden als leerlingen en ouders. Op basis van de ontwikkelde visieteksten en aan de hand van strategische en operationele doelstellingen werd een bruikbaar, ambitieus beleidsplan opgezet voor alle beleidsdomeinen die in onze organisatie aanwezig zijn.

De focus ligt op kennismanagement, humanresourcesmanagement  en kwaliteitsmanagement.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!