Vacatures

Coördinator Passtel OV4 type 9 (m/v/x)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste coördinator om ons team te versterken

Wie zijn wij?

 • Passtel bouwt een brug tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs door toe te werken naar een inclusieve schoolomgeving.
 • GO! IBSO De Horizon werkt al meer dan een decennia rond ASS en richt OV4 Type 9 – onderwijs in sinds 2015. Leerlingen die in aanmerking komen voor type 9 in deze opleidingsvorm zijn normaal tot hoogbegaafd en hebben een diagnose autismespectrumstoornis. Voor opleidingsvorm 4 gelden de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen van het gewoon secundair onderwijs. De omkadering en de ondersteuning is echter aangepast aan de problematiek van jongeren met ASS.
 • Voor meer informatie surf naar: https://www.passtel.be/

Functieomschrijving

 • Je coördineert de Passtelwerking van GO! IBSO De Horizon op de vestigingsplaats GO! Handelsschool Aalst.
 • Je werkt vestigingsplaats overstijgend samen met het hele zorgteam van Passtel (= coördinatoren en auticoaches van) GO! Atheneum Aalst, TechniGO! Aalst, GO! Middenschool Ninove en GO! Atheneum Ninove.

Een deel van jouw taken zijn

 • Coördinerende functie
  • Overzicht over de Passtelwerking op de vestigingsplaats behouden.
 • Coachen van leerkrachten
  • Leerkrachten ondersteunen in het gedifferentieerd en op maat van de leerlingen lesgeven.
 • Opvolging van leerlingen
  • Samen met het zorgteam begeleiden en opvolgen van moeilijke casussen.
 • Beleidsmatig werken
  • Het beleid van de school mee vorm geven, uitschrijven en uitwerken. De inclusiewerking speelt een centrale rol: regulier en buitengewoon onderwijs maken samen school. Hierbij werk je nauw samen met de directie van de vestigingsplaats, de directie van de hoofdschool, de beleidsmedewerker en de andere coördinatoren.
 • Innoveren
  • Innovatieve denkkaders vertalen naar de praktijk en deze implementeren op school in samenwerking met de auticoach en leerkrachtenteam.
 • Planmatig werken
  • Binnen de beperkte tijd prioriteiten kunnen identificeren en opvolgen.
 • Samenwerken met en communicatief sterk zijn op verschillende niveaus
  • Specifieke doelgroep (Leerlingen met autismespectrumstoornis)
  • Leerkrachtenteam Passtel die les geven aan deze leerlingen
  • Zorgteam (auticoaches, andere coördinatoren en beleidsmedewerker)

Jouw diploma

 • Master in de psychologische of pedagogische wetenschappen + bewijs van pedagogische bekwaamheid (of je bent bereid dit te behalen)
 • Een ander sociaal wetenschappelijk of paramedisch masterdiploma + bewijs van pedagogische bekwaamheid

Jouw competenties

 • Je bent sterk in samenwerken, planmatig werken, coördineren, coachen, beleidsmatig werken, innoveren
 • Je hebt zin voor organisatie, initiatief en je kan autonoom werken in een samenwerkingsverband
 • Je hebt ervaring met de doelgroep strekt tot aanbeveling
 • Je bent PC-vaardig en hebt een goede kennis van Word, Powerpoint en Outlook
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands

Jouw ervaring

 • Ervaring in het (buiten)gewoon onderwijs is een pluspunt
 • Ervaring in het coachen van leerkrachten is een pluspunt
 • Ervaring met inclusief onderwijs is een pluspunt
 • Ervaring met de doelgroep van type 9 leerlingen is een pluspunt
 • Kennis hebben van handelingsgericht werken is een pluspunt

Jobgerelateerde competenties

 • Je ontwikkelt een passende, vertrouwensvolle en professionele relatie met leerlingen, directie, leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en CLB-medewerkers. Op een correcte manier samenwerken en communiceren is essentieel
 • Je bent in staat een relevante analyse te maken van probleemsituaties bij leerlingen
 • Je coördineert de visieontwikkeling, individuele handelingsplanning en coaching van leerkrachten op de vestigingsplaats en denkt hierover vestigingsplaats overstijgend na met het gehele zorgteam van Passtel
 • Je bent zeer gedreven om dit project mee uit te bouwen
 • Je bent iemand waarop het schoolteam kan rekenen
 • Je kan zelfstandig werken en op een effectieve wijze de eigen taak uitvoeren zonder hulp van anderen.
 • Je bent flexibel
 • Je bent bereid om je te professionaliseren en professionaliseringsinitiatieven op te zetten
 • Je bewaakt de kwaliteit van het onderwijs
 • Je optimaliseert het aangeboden onderwijs d.m.v. coaching en het aanbieden van professionaliseringen
 • Je ondersteunt leerkrachten, zorg- en directieteam
 • Je begeleidt specifieke leerlingen en hun ouders

Persoonsgebonden competenties

 • Communicatief sterk zijn
 • Contactvaardig zijn
 • Regels en afspraken nakomen
 • Leervermogen hebben
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Positief omgaan met stressvolle situaties
 • Resultaatgerichtheid
 • Creatief denken (inventiviteit)
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Plannen (= ordenen)
 • Samenwerken in een team
 • Coördineren van een project en een team

Wij bieden jou

 • Een voltijdse aanstelling in een statutair ambt
 • Wedde volgens het officiële barema
 • Een team met ervaren en gedreven collega’s
 • Persoonlijke groei door een aanbod van gevarieerde opleidingen
 • Een voordelige hospitalisatieverzekering
 • Verlof- en prestatieregeling onderwijs (met uitzondering van de zomervakantie: deze begint op 6 juli tot en met 15 augustus).

Meer informatie?

Interesse?

 • Geïnteresseerden mailen hun gemotiveerde kandidatuur en curriculum vitae uiterlijk op 2 juli 2021 naar de coördinerend directeur van Scholengroep 19 ‘Dender’, Mario Hoste (mario.hoste@sgrdender.be). Verduidelijk in jouw motivering hoe het profiel en functieomschrijving van deze vacature bij jou past en schets hierin jouw talenten.
 • Kandidaten die geselecteerd worden op basis van de motivatiebrief en het c.v. krijgen een uitnodiging voor een gesprek op 5 juli 2021.
 • Verdere informatie over de concrete jobinhoud kan worden bekomen bij Karolien Meganck, adjunct-directeur GO! IBSO De Horizon op het nummer 0497/43 15 54

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!