Nieuws

Bouwwerken Graanmarkt

Toegevoegd op30 juni 2023

GO! Atheneum Aalst, en bij uitbreiding het secundair onderwijs in Aalst, kampt met een tekort aan plaatsen. Om deze uitdaging aan te pakken, zijn er middelen (CAPA) beschikbaar gesteld om een kleine nieuwbouw te realiseren. Vanaf de zomervakantie start de bouw. Deze nieuwbouw komt in het midden van de site.

De bouwwerken zullen naar verwachting twee jaar voor lawaai- en stofhinder zorgen, vooral tijdens de eerste fase. Daarnaast zullen de bouwwerken ook impact hebben op het dagelijkse schoolleven. Om de overlast tot een minimum te beperken, zijn er interne verschuivingen doorgevoerd.

De rode poort zal fungeren als toegang voor het werfverkeer, waardoor het niet langer mogelijk is om deze te gebruiken als ingang voor de leerlingen van de basisschool. De nieuwe ingang zal zich vlakbij de rode poort bevinden en geeft rechtstreeks uit op de speelplaats van het secundair onderwijs.

Alle leerlingen, dus ook de leerlingen van de basisschool, zullen gebruikmaken van de speelplaats van het secundair onderwijs. Omdat deze ruimte kleiner is en om de veiligheid van de allerkleinsten te garanderen, zal de speelplaats opgedeeld worden in zones en worden de leerlingen in drie groepen opgesplitst.

Er worden ook toiletcontainers geplaatst voor het secundair onderwijs. In de huidige refter worden toiletten voorzien voor de basisschool, evenals een ruime kleuterunit. De leerkrachten starten met co-teaching om de kleuters in deze ruimte zo goed mogelijk te begeleiden. Bovendien worden er nieuwe materialen aangeschaft om deze werking te optimaliseren.

De huidige kleuterklassen zullen worden gebruikt door het secundair onderwijs om hun middagpauze te organiseren. Gedurende de bouwwerken worden er ook geen warme maaltijden voorzien. De leerlingen zullen hun maaltijd in de klas nuttigen, net zoals tijdens de coronapandemie.

De afbraakwerken moeten tegen september 2023 zijn voltooid, zodat de volgende fase van de bouwwerken kan beginnen. Om de veiligheid te waarborgen, zullen alle werkzones steeds afgesloten zijn.

De bouwwerken bij GO! Atheneum Aalst zullen zorgen voor een verbeterde capaciteit en aangepaste faciliteiten. Hoewel de werken enige hinder met zich meebrengen, worden er maatregelen genomen om de veiligheid en het comfort van de leerlingen te waarborgen.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!