Personeel & organisatie

Personeel & organisatie

De organisatie van de Scholengroep bestaat uit

 • de algemene vergadering en de raad van bestuur van de Scholengroep
 • de directies
  • algemeen directeur
  • directeur-coördinator van het basisonderwijs
  • coördinerend directeur van het secundair onderwijs
  • directies van de scholen (college van directeurs)
 • de verschillende afdelingen met de afdelingshoofden en medewerkers
 • de voorzitters van de schoolraden
 • het meester, vak- en dienstpersoneel van de Scholengroep

OP deze pagina vindt u in de navigatie alle categorieën binnen de organisatie van de Scholengroep met hun respectievelijke en actuele titularissen.

Hieronder het organogram van GO! Scholengroep Dender.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!