Nieuws

DBFM 3

Toegevoegd op22 april 2022

Nieuwbouwproject van 5000m2 goedgekeurd voor campus De Voorstad in Aalst

Dat onze schoolgebouwen onvoldoende beantwoorden aan de onderwijsnoden van de 21ste eeuw is oud nieuws, net als het feit dat de financiering voor infra ontoereikend is. Toch blijft het GO! en meer bepaald onze scholengroep niet bij de pakken zitten en gaan we op zoek naar creatieve samenwerkingsverbanden met externe partners om grote nieuwbouwprojecten te realiseren. Eén voorbeeld hiervan is het zogenaamde DBFM bouwprogramma (Design Build Finance Maintain).  Door een publiek – private samenwerking worden scholenbouwprojecten gerealiseerd waarbij het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud voldoen aan vooraf duidelijk afgebakende infrastructurele en pedagogische criteria.

In het najaar van 2021 kwam een projectoproep voor een nieuwe DBFM3 ronde. Op basis van de vooropgestelde criteria kwam de site van de Welvaartstraat Aalst in het vizier. Een projectdefinitie werd grondig voorbereid, gebaseerd op actuele noden van de site maar ook toekomst gerelateerd en inspelend op andere tekorten op onze andere sites in de stad Aalst. Concreet werd volgend project ingediend en ook effectief goedgekeurd:  een nieuwbouwproject van 5000m2 in de Welvaartstraat te Aalst  waarbij de bestaande werkhuizen en paviljoenen vervangen worden, deze  site ruimtelijk geoptimaliseerd wordt, het CLB hier een nieuwe locatie krijgt en we een herprofilering van het technisch en beroepsonderwijs kunnen realiseren, dit alles gelinkt aan het Algemeen Strategisch Plan 2030 en het PPGO!.

Op campus de Voorstad kunnen we, met de realisatie van dit project, volgende scholen en instellingen laten samen participeren.

  • Uiteraard onze leerlingen van TechniGO! die kiezen voor een sterk beroepsvoorbereidende opleiding binnen STEM en IT, in een hedendaagse leeromgeving.
  • CLB GO! Dender: vlotte bereikbaarheid voor scholen die gebruik maken van hun diensten in functie van medisch schooltoezicht, schoolloopbaanbegeleiding en leerlingenbegeleiding, naast onmiddellijke nabijheid en aanwezigheid voor de verschillende doelgroepen en participanten.
  • Het CVO Pro volwassenenonderwijs kan optimaler gebruik maken van de beschikbare leslocaties en leerplekken. Binnen de besparingen waar deze instantie mee kampt, kunnen we alsnog een breeds studieaanbod blijven aanbieden, zowel in dag- als avondonderwijs en onze maatschappelijke rol hierin blijven  vervullen.
  • Leerlingen van IBSO De Horizon met (gemotiveerd) verslag T9 kunnen   op campus de Voorstad een inclusief traject volgen, door geïntegreerd regulier onderwijs te volgen met de leerlingen van TechniGO!. De nodige expertise en ervaring is in de scholengroep reeds aanwezig om dit succesvol te laten verlopen.

Dit project biedt de mogelijkheid om een uitgelezen plek te creëren, een uitnodigende leef- en leeromgeving voor het CLB en ons technisch en beroepsonderwijs, waar niet alleen alle mogelijke leervormen in elkaar overgaan maar ook de leerkansen van onze lerenden vergroot worden binnen een inclusieve leeromgeving. Elk talent telt en moet kunnen excelleren. Bovendien biedt dit project een opportuniteit om tegemoet te komen aan de groei van het GO! en ons marktaandeel in de stad Aalst. Rome en Parijs werden niet op één dag gebouwd; waarmee ik duid op de nodige tijd die dit project zal vragen, maar toch ook wel een effectieve realisatie. Door de reeds aanwezige kennis en expertise in onze groep op vlak van infra en door een degelijke samenwerking met de centrale diensten van GO! zijn we klaar voor de opstart en uitrol van dit project. To be continued!

Els Schockaert, Algemeen Directeur Scholengroep Dender

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!