Nieuws

DigitAALST schenkt 126 laptops

Toegevoegd op16 maart 2021

Actie DigitAALST schenkt 126 laptops aan GO! IBSO De Horizon, GO! Atheneum Aalst, GO! Handelsschool Aalst, GO! Lyceum Aalst en TechniGO! 

Door de Coronacrisis zitten we op een digitale sneltrein, ook in het onderwijs. Helaas zijn er heel wat leerlingen die door (kans)armoede deze trein niet halen. Dankzij de actie ‘digitAALST’ ontvingen 126 leerlingen verspreid over 5 scholen binnen Scholengroep 19 ‘Dender’ meer dan 100 laptops.

Met de groeiende digitalisering, zeker in tijden van lockdown, wordt de noodzaak voor leerlingen om te beschikken over een computer steeds dwingender. Opnieuw een situatie die de digitale kloof bij kwetsbare gezinnen blootlegt. “De digitale kloof was er al langer, maar corona heeft ze zeer zichtbaar gemaakt. Als we alle leerlingen dezelfde onderwijskansen willen geven, moeten alle leerlingen ook digitale toegang hebben”, vertelt Nele Buyl, themawerker onderwijs bij de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen.

Het deeltijds afstandsonderwijs vereist dat er één PC of laptop per familie of zelfs per kind aanwezig is. “Een eigen laptop lijkt een evidentie, maar dat is het voor velen onder ons zeker en vast niet”, aldus Katleen Matthieu van het GO! Lyceum Aalst. “Veel leerlingen gaven aan dat ze thuis niet beschikten over een laptop of computer of ze deze moesten delen met de andere broers/zussen. Daardoor konden ze vaak de online lessen niet volgen of de taken niet maken”, vertelt Evy Van de Velde, leerlingenbegeleider in GO! Handelsschool Aalst.

Ook in in GO! IBSO De Horizon was het al snel duidelijk dat er enkele leerlingen thuis geen les konden volgen door gebrek aan digitale middelen. “Onze school startte reeds vorig schooljaar met een uitleendienst van laptops. Dit bleek onvoldoende om alle leerlingen die er nood aan hadden van een laptop te voorzien”, vertelt Greet Van Impe, beleidsmedewerker in GO! IBSO De Horizon.

Het gevolg van het gebrek aan digitale middelen is dat deze leerlingen een leerachterstand oplopen en gedemotiveerd raken. Als school is het dan ook een hele uitdaging om deze leerlingen te kunnen helpen. Dankzij de actie ‘digitAALST’ staan de scholen in Aalst op dit vlak al een hele stap verder. “DigitAALST is een samenwerkingsverband tussen Broeiklas vzw, SOS Schulden op School, Brugfigurenproject Overbruggen en Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen – met ondersteuning van de dienst flankerend onderwijs van de Stad Aalst”, vertelt Nele Buyl.

Deze actie heeft ervoor gezorgd dat leerlingen die thuis geen eigen digitale middelen hadden toch een eigen laptop ontvingen. “De actie, de werkelijke schenking in plaats van het uitlenen van een laptop, zorgt voor deze leerlingen voor het elimineren van een stressfactor en stelt ze in staat om de opdrachten makkelijker te verwerken. Wij zijn heel blij om een beroep te kunnen doen op een organisatie die zich op een concrete manier kan inzetten voor leerlingen. Beleidsmatig werken is van belang, maar een praktische hulplijn gooien is tezelfdertijd ook nodig”, vertelt Joeri Van Sande, leerkracht in GO! Atheneum Aalst. “DigitAalst zorgde ervoor dat we al heel wat leerlingen van een eigen toestel hebben kunnen voorzien. We hebben ondertussen ook een kleine voorraad uitleentoestellen waar we gezinnen kunnen mee depanneren. Er is nog veel werk om iedereen digitaal mee te krijgen maar dit was een uitstekend begin”, vertelt Katleen Matthieu.

Door de hulp van acties als digitAALST blijven de gelijke onderwijskansen gegarandeerd. “Dankzij de gratis laptops slagen we er als school in om opnieuw de armoedekloof een beetje te gaan dichten. Corona heeft ons op een pijnlijke manier getoond dat kansarme en kanssterke kinderen het onderwijs met twee snelheden doorkruisen. Via de laptops, die wij aan onze meest hulpbehoevende leerlingen gratis kunnen geven, kunnen we zo ons steentje bijdragen in het creëren van een meer kansengelijk schoolklimaat voor iedere leerling”, aldus Dries De Grootte van GO! Lyceum Aalst. “Het is heel waardevol om op gelijke voet met andere leerlingen de lessen te kunnen aanvangen”, vertelt Joeri Van Sande. Een leerling uit het zesde jaar in TechniGO! bevestigt dit: “Dankzij de computer die ik kreeg kon ik eindelijk van thuis uit werken en mijn taken online maken. Hierdoor kon ik opnieuw goede punten halen en mijn leerstof goed bijhouden. Ik voel me veel beter in de klas omdat ik weer goed kan volgen en omdat ik net zoals iedereen een computer heb.”

Bovendien is het schenken van een laptop niet alleen goed voor het welzijn van de leerling, maar vormt het ook een meerwaarde voor het hele gezin. “Bij het afgeven van deze laptops, zagen we een grote dankbaarheid van zowel leerlingen als ouders”, vertelt Evy Van de Velde. “We wensen digitAALST te bedanken voor dit hartverwarmend gebaar” besluit Greet Van Impe.

Drie leerlingen van GO! IBSO De Horizon getuigen:

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!