Nieuws

GO! LSBO BOEI verrijkt onderwijslandschap in Aalst met nieuwe type 3 school

Toegevoegd op11 maart 2024

Het was lang een blinde vlek op de onderwijskaart in Aalst. Maar eindelijk heeft de centrumstad een lagere school buitengewoon onderwijs die zich specifiek en uitsluitend richt op leerlingen met gedrags- en/of emotionele stoornissen (type 3). Op het groene domein van GO! ’t Kasteeltje in Hofstade bij Aalst gaat GO! LSBO BOEI op 1 september 2024 van start in een tijdelijke huisvesting. Even later wordt op hetzelfde domein gestart met de bouw van een gloednieuw schoolgebouw volgens de meest recente normen en in de geest van de poolstervisie van het Gemeenschapsonderwijs. Met de opening van deze buitengewoon boeiende school op het grondgebied van Aalst komt er voor veel ouders en instanties eindelijk een einde aan de onmogelijke zoektocht naar een aangepaste lagere school type 3 dichtbij huis en hoeven kinderen geen ellenlange busritten meer uit te zitten om elke dag naar school te gaan op kilometers afstand van hun woonplaats.

GO! Scholengroep 19 ‘Dender’ heeft wat het buitengewoon onderwijs betreft heel wat expertise en al een ruim aanbod in huis. Leerlingen met buitengewone noden op vlak van autisme en verstandelijke beperkingen kunnen terecht in onze scholen De Horizon en De Brug, zowel niveau basis- als secundair onderwijs. Door zijn ligging is GO! Scholengroep 19 ‘Dender’ een ideale kandidaat om een grote blinde vlek in te vullen en ouders van leerlingen met een T3- profiel, effectief vrije onderwijskeuze aan te bieden. Het aanbod van T3 is een noodzakelijke aanvulling op ons reeds bestaand programma. De extra capaciteitsmiddelen die hiervoor door de Vlaamse regering vrijgemaakt werden, zullen optimaal benut worden. Door tijdelijke huisvesting te realiseren in afwachting van de nieuwbouw wordt op korte termijn al tegemoetgekomen aan de aanwezige nood.

“Op 1 september start onze buitengewoon boeiende school met maximum 28 leerlingen. Omringd door bomen en gras, in kleine klasgroepen en in een veilige en gestructureerde speel- en leeromgeving  zal het gemotiveerde en geëngageerde team van LSBO BOEI werken aan de schoolse en sociale vaardigheden op maat van elk kind. We willen dat ieder kind zich goed voelt op onze school, leert omgaan met emoties, op een respectvolle manier leert omgaan met anderen en de talenten in zichzelf ontdekt. Onze leerlingen boeien, doen we door bakens te verzetten. Dit bereiken we door elke dag opnieuw hard te werken aan een positief zelfbeeld van de leerlingen. Op LSBO BOEI krijgen onze leerlingen de kans om te groeien, te leren en hun volledige potentieel te bereiken”, zegt Niels De Rudder, directeur van de school enthousiast.

Buitengewoon boeiend onderwijs

“BOEI is tevens een letterwoord dat de kernwaarden van onze school omvat en gesymboliseerd wordt door onze eigen superheld Kapitein Billie Boei. “Kapitein Billie Boei en zijn team zijn er voor jou (begeleiding). Op je eigen tempo (op maat) mag je er zijn (eigenheid) bij ons en in de rest van de samenleving (integratie)”, is onze visie en missie in één krachtige zin. Onze benadering van gedrag is positief en constructief. We gaan uit van wat het kind wel al goed kan. Door het belonen van en erkennen van gewenst gedrag creëren we een cultuur van positiviteit en waardering”, klinkt het pedagogisch veelbelovend.

“Het schoolteam bestaat uit een professioneel en gemotiveerd multidisciplinair team. Samen gebruiken we onze expertise en ervaring om onze leerlingen alle kansen te bieden. In onze dagdagelijkse werking integreren we methodieken, programma’s en projecten die zorgvuldig en doordacht werden geselecteerd en/of uitgewerkt op maat van leerlingen met gedrag- en emotionele stoornissen. Elke dag opnieuw zullen onze leerkrachten, leerlingbegeleiders en paramedici, met ervaring in het buitengewoon onderwijs en de ‘goesting’ om zich blijvend te professionaliseren in functie van de doelgroep, klaarstaan om gepassioneerd en gepersonaliseerd les te geven en aangepaste zorg te bieden. Dat verdient elk kind op onze school en daar wil LSBO Boei garant voor staan”, klinkt het verder bij Niels De Rudder.

Groene omgeving dichtbij Aalst

Dichtbij de stad en toch in het groen. Ook dat is een grote troef van GO! LSBO BOEI. “Op het domein van GO! ‘t Kasteeltje is er heel wat open groene ruimte om tegemoet te komen aan de specifieke noden van onze leerlingen. Voor onze leerlingen is het ontladen van emoties, het kwijtraken van opgebouwde lichamelijke en/of emotionele spanning geregeld nodig. Waar beter kan je ontladen en ontprikkelen dan in de natuur?”, eindigt de directeur met een vraag waar we sinds de coronapandemie allen het antwoord op kennen.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!