Nieuws

Na de aanslagen – maatregelen voor en door onze scholen

Toegevoegd op23 maart 2016

Na de terreurdaden is het vanzelfsprekend dat er een aantal maatregelen getroffen worden die een rechtstreekse impact hebben op de scholen en hun dagelijkse organisatie. Ook omdat terreurniveau 4 van kracht is voor
het hele land, nemen onze scholen een aantal extra maatregelen. We lijsten de belangrijkste, die relevant zijn voor ouders, leerlingen en personeel, hier op.

 • Er is verhoogde waakzaamheid en scholen nemen extra
  maatregelen rond toezicht en toegang. Op het schoolterrein worden enkel mensen toegelaten die er effectief ook moeten zijn. Het aantal toegangen tot de school wordt tot een minimum beperkt. Dat betekent dat toegangswegen die
  bijvoorbeeld door ouders als “evident” werden beschouwd, nu kunnen afgesloten zijn.
 • De schoolpoort wordt zoveel mogelijk afgesloten. Hierbij wordt er ook op gelet dat de evacuatiewegen vrij gehouden worden. Hou hier als
  ouder rekening mee bij het afhalen van de kinderen. Kom niet onnodig op de schoolterreinen. Indien u toch op de school moet zijn buiten de gewone momenten, meld u dan eerst aan bij het onthaal.
 • Grote evenementen op of
  rond de school worden uitgesteld of geschrapt (voorlopig enkel deze week, zie ook ‘buitenschoolse activiteiten’). 
 • Leerlingen blijven overdag zoveel mogelijk binnen de terreinen van de school.
 • Buitenschoolse activiteiten worden uitgesteld of geschrapt. Een buitenschoolse activiteit is een activiteit waarbij een groep leerlingen een openbaar toegankelijke plaats bezoeken buiten de school. Deze maatregel zorgt voor
  heel wat extra schoolorganisatie. Toch kunnen we de richtlijnen van het federaal crisiscentrum, de lokale en nationale overheden, het kabinet van de minister van Onderwijs en andere bevoegde instanties niet naast ons neerleggen.
  We vragen hiervoor begrip zowel van de personeelsleden als de ouders en de leerlingen. Deze maatregel blijft zeker van kracht tot en met vrijdag 25 maart. Tijdens en na het paasverlof wordt de situatie op de voet gevolgd en
  indien nodig wordt de maatregel herbekeken en gecommuniceerd vanuit de scholengroep.
 • Met de leerlingen wordt over de gebeurtenissen gepraat wanneer dat nodig blijkt te zijn. Tips voor deze gesprekken vinden onze leraren
  op de website van Klasse via deze link. Ook voor ouders in een thuissituatie kunnen deze tips handig zijn. Het
  is voornamelijk belangrijk om zelf rustig te blijven en alle gebeurtenissen in een relevant kader een plaats te geven.

Er is drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Voor vandaag (woensdag 23 maart)
betekent dat concreet dat in Brussel om 12 uur ’s middags een minuut stilte wordt in acht genomen. Het kabinet van de minister roept om dat uit te breiden naar alle scholen. Scholengroep 19 ‘Dender’ sluit zich uiteraard hierbij
aan en zal in alle scholen een minuut stilte in acht nemen.

In het bijzonder wenst de scholengroep in naam van al zijn personeel het diepste medeleven te betuigen aan alle slachtoffers en hun familieleden.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!