Nieuws

Nieuws van de raad van bestuur

Toegevoegd op05 juli 2016

De raad van bestuur van de scholengroep vergadert regelmatig en ligt aan de basis van de belangrijkste beslissingen inzake financieel, infrastructureel en strategisch beleid.

In het kader van openbaarheid van
bestuur houden we jullie graag op de hoogte van deze beslissingen. Zo weet elke betrokkene hoe GO! Scholengroep 19 ‘Dender’ continu en blijvend zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs.

In zijn laatste vergadering van vorig
schooljaar op donderdag 30 juni 2016 nam de raad van bestuur kennis van het jaarverslag 2015 van Scholengroep 19 ‘Dender’. Het document biedt een brede kijk op de werking en structuur van de centrale diensten van de scholengroep
en toont tegelijk toekomstgerichte perspectieven. Elke school kreeg het jaarverslag in tweevoud, waardoor ook de schoolraad tijdens zijn eerstvolgende samenkomst kennis zal nemen van het document en het vrij raadpleegbaar is
door iedereen die dat wenst.

De leden van de raad van bestuur keurden als volgende agendapunt de gunning van de globale aanbesteding ICT goed. Concreet betekent dit dat onze scholen zullen investeren in heel wat nieuw
ICT-materiaal zoals pc’s, laptops, beamers en schermen. De levering en installatie van het nieuwe materiaal is voorzien voor het begin van het nieuwe schooljaar.

De kinderdagverblijven van vzw Denderkind betalen huurgeld
voor het gebruik van patrimonium en de gebouwen van scholengroep Dender. De raad van bestuur besliste een korting toe te kennen op het huurgeld die afhankelijk is van de doorstroming naar het GO! en de scholen van Scholengroep
19 ‘Dender’. Zo krijgt een kinderdagverblijf van vzw Denderkind van wie meer dan 60 % van de kinderen zich inschrijft in een van de scholen van de scholengroep, volledige vrijstelling van betaling van huurgeld. Deze manier van
werken zorgt voor een formele versteving van de relatie tussen de kinderdagverblijven en de scholengroep.

Verder keurde de raad van bestuur enkele wijzigingen in de schoolreglementen 2016-2017 goed. De wijzigingen vloeien
voort uit de reorganisatie van het leerlingenvervoer en de opvolging van de leerlingenfacturatie.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!