Nieuws

Nieuws van onze Raad van Bestuur

Toegevoegd op11 januari 2018

Regelmatig informeren we via onze website over de meest recente en belangrijkste beslissingen van onze raad van bestuur. Dit past volledig binnen de kernwaarden van onze scholengroep en het GO!, die transparantie,
open communicatie en openbaarheid van bestuur hoog in het vaandel dragen. Hierbij een overzicht van de beslissingen van de raad van bestuur van december 2017.

 • De leden van de Raad van Bestuur nemen kennis van het
  gunstig verslag van de opvolgingsdoorlichting 2017 – 2018 in GO! basisschool De Wonderwijzer Meerbeke dit voor de erkenningsvoorwaarde ‘voldoen aan de onderwijsinstellingen’ voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs en
  voor de erkenningsvoorwaarde ‘bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne’.
 • De leden van de Raad van Bestuur beslissen unaniem de heer Stijn Van Achter als waarnemend aan te stellen in het ambt van directeur in GO!
  basisschool Affligem met ingang van 19.12.2017.
 • De leden van de Raad van Bestuur beslissen unaniem mevrouw Marie-Christine Fiers waarnemend aan te stellen in het ambt van directeur in GO! De Handelsschool Aalst.
 • De begroting 2018 werd tijdens de zitting van het CVD op 15.12.2017 ter goedkeuring voorgelegd. De verschillende begrotingsposten worden geduid door de algemeen directeur en mevrouw Joke Heerman, afdelingshoofd Financiën van
  de Scholengroep.
 • De leden van de Raad van Bestuur keuren bij unanimiteit de begroting 2018 goed.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!