Nieuws

Ontdek Pixsy: het nieuwe leersteuncentrum

Toegevoegd op20 november 2023

Op 1 september 2023 werd het nieuwe leersteuncentrum Pixsy geboren! Deze samensmelting van het ondersteuningsteam Pixel en Sym vormt sindsdien één geheel.

We interviewden Jolien Mortier (directeur) en Ruth Mertens (coördinator regiohuis Aalst) over de nieuwe werking en hoe de eerste maanden bij Pixsy zijn verlopen.

Dag Jolien en Ruth, bedankt voor jullie tijd! Het moet enorm druk geweest zijn de afgelopen maanden…

De laatste maanden zijn inderdaad enorm pittig, uitdagend maar vooral ook heel boeiend geweest. Niet alleen voor onszelf, maar voor het hele team. We zijn blij om te kunnen zeggen dat we vanaf 1 september leersteun hebben kunnen bieden aan onze leerlingen en hun schoolteams.

Waarom kwam er de verandering van het ondersteuningsteam naar het leersteuncentrum?

Het M-decreet (M staat voor ‘maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’) is een decreet in het Vlaamse onderwijssysteem, dat in werking is getreden op 1 september 2015. Het decreet had als doel inclusief onderwijs te bevorderen door leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zoveel mogelijk les te laten volgen in het gewoon onderwijs, dus in reguliere scholen, in plaats van in het buitengewoon onderwijs. Een van de belangrijke principes van het M-decreet was het opzetten van een ondersteuningsnetwerk om scholen te ondersteunen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Het M-decreet heeft echter wel wat kritiek ontvangen. Sommige betrokkenen uitten zorgen over de praktische uitvoering, de voorziene ondersteuning en de impact op zowel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften als op het reguliere onderwijs. Een nieuw decreet drong zich op, namelijk: het decreet leersteun. Met dit decreet wordt onder andere het leersteunmodel uitgewerkt: een nieuw model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs.

Wat is het verschil tussen beiden? En wat is er concreet veranderd?

Elke school kan jaarlijks kiezen met welk leersteuncentrum het samenwerkt. Dit wil zeggen dat er maar één leersteuncentrum actief is binnen elke school, wat uiteraard makkelijker is. Op deze manier wordt versnippering van middelen tegengegaan en kan er gewerkt worden vanuit de opgebouwde vertrouwensrelatie en continuïteit. Dit versterkt de mogelijkheid om samen met de scholen en andere schoolnabije partners klas- en schoolbrede leersteun uit te bouwen en de schoolteams te versterken in het omgaan met diversiteit.

We blijven ons inzetten om samen met de scholen te evolueren naar een inclusief onderwijsmodel. In dat opzicht is er weinig veranderd met het ondersteuningsmodel. Het leersteunmodel beoogt verder wel om dezelfde taal te spreken in het regulier en buitengewoon onderwijs en binnen leersteun. Daarom werd de naamgeving van de verslaggeving op elkaar afgestemd. Er wordt ook meer gefocust op de samenwerking onderling en de mogelijkheid om leerlingen vlot van het ene naar het andere onderwijssysteem te laten doorstromen.

Voor onze collega’s biedt het leersteunmodel voor het eerst in een lange geschiedenis perspectief op stabielere arbeidsvoorwaarden met onder andere de mogelijkheid om vastbenoemd te worden in het gloednieuwe ambt van leerondersteuner.

Jullie kozen voor het nieuwe leersteuncentrum de naam Pixsy, vanwaar komt deze?

Concreet zijn we vanaf 1 september 2023 van twee aparte ondersteuningsteams (Pixel en SYM) naar één leersteuncentrum gegaan (Pixsy). Beide teams vinden het belangrijk om te behouden wat goed is, zowel in de werking als in de nieuwe naam. We willen borgen wat goed is en versterken wat nog beter kan. We bundelen de positieve kenmerken van zowel Pixel als SYM in één leersteuncentrum.

Wie maakt deel uit van dit nieuwe leersteuncentrum?

Als leersteuncentrum willen we kwaliteitsvolle leersteun bieden aan scholen voor gewoon onderwijs bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze leersteun focust op het versterken van leerkrachten en schoolteams, maar kan ook leerlinggericht van aard zijn. We ondersteunen basis- en secundaire scholen in de geleidelijke realisatie van inclusief onderwijs en dit binnen een netoverstijgend samenwerkingsverband.

Leersteuncentrum Pixsy heeft een uitgestrekt werkingsgebied. Daarom kiezen we ervoor om te werken met twee regiohuizen, namelijk regiohuis Aalst en regiohuis Oudenaarde. Elk van deze regiohuizen werkt met een coördinator (Aalst; Ruth Mertens, Oudenaarde; Rieke Ruysschaert). Momenteel werken wij samen met volgende partners:

  • Voor GO!: Scholengroep 19 Dender, Scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen en Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen.
  • Voor OVSG: Scholengemeenschap Schelde-Leie, Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen en De Vierklaver Gavere-Asper.
  • Voor OKO: Keerpuntscholen OUD/GER, De Vier Tuinen en De Klaproos.
  • Voor POV: Richtpunt Campus Oudenaarde, Richtpunt Campus Ninove en Zottegem.
  • Voor KOV: VBS Sint-Anna, VKS Sint-Maarten en VBS Moorsel-Immerzeel.

Bedankt voor dit interessant interview en nog veel succes gewenst!

Wil je nog meer te weten komen over leersteuncentrum Pixsy? Neem dan zeker een kijkje op hun website.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!