Nieuws

Schooloverstijgende pedagogische studiedag (SO)

Toegevoegd op27 februari 2023

Op woensdag 8 februari 2023 vond de 3de schooloverstijgende pedagogische studiedag plaats binnen de scholengemeenschap van het secundair onderwijs. Terwijl de leerlingen lekker uitsliepen, gooiden de directeurs hun deuren open voor collega’s van andere scholen. Verspreid over zes locaties organiseerden we heel wat verschillende werkwinkels. Voor elk wat wils dus!

Leraren van de eerste graad werden in GO! Atheneum Denderleeuw verwelkomd. Na een koffie en ontbijtkoek gingen zij in verschillende groepen aan de slag. Zij konden kiezen uit volgende sessies:

  • Werken aan executieve functies in de klas;
  • Omgaan met tienergedrag, soms wel ongepast gedrag;
  • Respect en gezag… zonder woorden;
  • Taalzwakke leerlingen in je klas? Werken met klare taal;
  • Digitaal leren in functie van differentiatie: Smartschool leerpaden + Bookwidgets;
  • Digitaal en projectmatig werken: praktijkgetuigenis GO! Atheneum Halle.

Leraren van de 2de en 3de graad die richtingspecifieke vakken geven in de dubbele finaliteit en de finaliteit arbeidsmarkt gingen op verkenning doorheen de doelen afgeleid uit één of meer beroepskwalificaties. Ook zij gingen, indien mogelijk, schooloverstijgend aan de slag. Leraren basisvorming konden ofwel binnen de eigen school aansluiten, of ervoor kiezen om te werken rond taalontwikkelend lesgeven in zaakvakken, PAV of interlevensbeschouwelijke dialoog.

Het ondersteunend personeel tenslotte werd warm onthaald op TechniGO! campus Ledebaan Aalst. De Smartschoolbeheerders staken er de koppen bijeen, terwijl de personeelsverantwoordelijken en de medewerkers van het leerlingensecretariaat de werking van Informat verkenden. Zij dachten ook na over welke processen binnen de schooladministratie geoptimaliseerd kunnen worden. Een ander deel van de collega’s leerden dan weer hoe je verbindend kan communiceren met ouders.

Om 12.00 uur rondden we de studiedag af en kon iedereen met frisse ideeën en inzichten naar huis.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!