Nieuws

TechniGO! reikt SODA-attesten uit

Toegevoegd op04 juni 2018

In TechniGO! namen vrijdagavond 1 juni 2018,  110 leerlingen, tijdens een plechtig en sfeervol proclamatiemoment, hun SODA-attest in ontvangst. Vanaf nu kunnen deze leerlingen dit waardevol document mee opnemen
in hun zoektocht naar een (vakantie)job.

“Als we onze leerlingen kansen willen bieden op een veeleisende arbeidsmarkt of een loopbaan in het hoger onderwijs, moeten we als school naast kennis en vaardigheden blijven
inzetten op attitudes”, zo verduidelijkt Bart Van Cauter, directeur van TechniGO!. “Aan de hand van Stiptheid, Orde, Discipline en Attitudes stimuleren we onze leerlingen om zich in te zetten op professionele attitudes. De
klemtoon ligt hierbij niet op sanctioneren maar belonen. Samen met de bedrijfswereld vormt deze manier van werken een absolute win-win voor alle partijen, niet in het minst voor het zelfvertrouwen van onze leerlingen.”

Om dit te ondersteunen stapt TechniGO! al enkele schooljaren mee in een ambitieus project: het SODA-attest. SODA staat voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude. TechniGO! wil als trekker mee het SODA-attest tot een
kwaliteitslabel uitbouwen binnen de brede Aalsterse regio.

De uitgenodigde sprekers op het SODA-event, mevrouw Lien Coppens selectiedeskundige stad Aalst Personeel en organisatie en de heer Koen Valckenier bestuurder
Valckenier groep, hoofdverdeler Renault en Dacia regio Dender bevestigen dit. “Als de jongeren met een SODA-attest aankloppen, is voor mij  de keuze snel gemaakt” zeggen ze in koor. ”Iedere werkgever droomt van stipte,
betrouwbare en leergierige arbeidskrachten. Uiteraard is het vakmanschap ook belangrijk. Maar wie daarnaast over kwaliteiten als stiptheid en discipline beschikt is een gegeerde werknemer op de arbeidsmarkt.”

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!