Vacatures

Auticoach (m/v/x)

Wij zoeken een voltijdse orthopedagoog/psycholoog/auticoach (M/V/X) voor de Passtelwerking van GO! IBSO De Horizon

Wie zijn wij?

Passtel bouwt een brug tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs.

Buitengewoon onderwijsschool, GO! IBSO De Horizon (de hoofdschool), werkt al meer dan een decennia rond ASS en richt OV4 Type 9 – onderwijs in sinds 2015. Leerlingen die in aanmerking komen voor type 9 in deze opleidingsvorm zijn normaal tot hoogbegaafd en hebben een diagnose autismespectrumstoornis. Voor opleidingsvorm 4 gelden de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen van het gewoon secundair onderwijs. De omkadering en de ondersteuning is echter aangepast aan de problematiek van jongeren met ASS.

Voor meer informatie surf naar: https://www.passtel.be/

Functieomschrijving

Je maakt deel uit van het zorgteam in de eerste graad van de A-stroom en de B-stroom.

Een deel van jouw taken zijn:

 • Coachen van leerkrachten en leerlingen:
  • Leerkrachten ondersteunen in het gedifferentieerd en op maat lesgeven (via individuele coaching van leerkrachten en klassenraden)
  • Sociaal-emotionele begeleiding van leerlingen (individuele coaching van leerlingen)
 • Overleg met externe partners:
  • Deelnemen aan Fase II-overleg, pedagogische studiedagen, klassenraden en infosessies voor de ouders
 • Organiseren, voorbereiden en voorzitten van klassenraden
 • Werken met een specifieke doelgroep:
  leerlingen met ASS in het gewoon secundair onderwijs
 • Innoveren
  • Inventieve ideeën aanbrengen, zoeken naar verbeteringen, experimenteren met nieuwe concepten en procedures, problemen oplossen op een creatieve en heldere wijze binnen de bestaande context.
 • Planmatig werken
  • Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen, het verloop bewaken
 • Inschrijving van nieuwe leerlingen, rondleiding van ouders en externen

Diploma

 • Master in de psychologische of pedagogische wetenschappen + BPB (bewijs van pedagogische bekwaamheid)
 • Bachelor in de orthopedagogie, toegepaste psychologie, gezinswetenschappen, pedagogie van het jonge kind, sociaal werk + BPB (bewijs van pedagogische bekwaamheid)

Jobgerelateerde competenties

 • Het aangeboden onderwijs optimaliseren dmv coaching
 • Professionaliseringsinitiatieven bij medewerkers opzetten
 • Leerlingen en hun ouders in hun oriëntatiekeuze adviseren
 • Het onthaal en de opvang van leerlingen in Passtel organiseren (korte pauzes, studies, eetgelegenheid, …)
 • De kwaliteit van het onderwijs bewaken
 • Samen met leerkrachten de pedagogische, educatieve of artistieke projecten van de onderwijsinstelling voorbereiden en opvolgen
 • Lesgevers, personeel, leerlingen, ouders en instanties informeren over de visie en het functioneren van Passtel
 • Het aangeboden onderwijs optimaliseren dmv coaching
 • Professionaliseringsinitiatieven bij medewerkers opzetten
 • Leerlingen en hun ouders in hun oriëntatiekeuze adviseren
 • Het onthaal en de opvang van leerlingen in Passtel organiseren (korte pauzes, studies, eetgelegenheid, …)
 • De kwaliteit van het onderwijs bewaken
 • Samen met leerkrachten de pedagogische, educatieve of artistieke projecten van de onderwijsinstelling voorbereiden en opvolgen
 • Lesgevers, personeel, leerlingen, ouders en instanties informeren over de visie en het functioneren van Passtel

Persoonsgebonden competenties

 • Contactvaardig zijn
 • Regels en afspraken nakomen
 • Leervermogen hebben
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Omgaan met stress
 • Resultaatgerichtheid
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Plannen (= ordenen)
 • Samenwerken in een team
 • ervaring met de doelgroep strekt tot aanbeveling
 • je bent PC-vaardig en hebt een goede kennis van Word, Powerpoint en Outlook

Wij bieden jou

 • Een voltijdse aanstelling van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022;
 • Plaats van tewerkstelling: vestigingsplaats GO! Atheneum Aalst;
 • Loon volgens het officiële barema;
 • Een voordelige en na 2 jaar gratis hospitalisatieverzekering;
 • Uitgebreide aanvangsbegeleiding met veel aandacht voor professionalisering;
 • Een grotere werkzekerheid dankzij de verbondenheid tussen de scholen van Scholengroep 19 ‘Dender’.

Interesse?

Stuur je cv en motivatiebrief naar jens.vanderghote@ibsodehorizon.be. De selectiegesprekken vinden vrijdag 27/08 plaats.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!