Raad van bestuur

Raad van bestuur

Onze Scholengroep verkiest – net als alle andere scholengroepen van het GO! – een nieuwe raad van bestuur. We zijn hierbij op zoek naar mensen die zich vanuit hun eigen expertise willen inzetten om ons pedagogisch project (PPGO!) waar te maken op al onze scholen. Gelijke kansen, kwaliteit voor élke lerende en gepersonaliseerd samen leren staan centraal in onze futureproof visie.

Heb jij kennis over algemeen beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, materiaal en financiën en wil je deze expertise inzetten? Wil je je mee inzetten om gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen waar te maken? Draag je waarden als respect, openheid,… hoog in het vaandel?

Aarzel dan niet langer en stel je kandidaat om toe te treden tot onze raad van bestuur! Iedereen komt in aanmerking. We zoeken kandidaten met verschillende achtergronden die complementair zijn, met elkaar kunnen samenwerken en bijdragen tot een verdere professionalisering van ons onderwijs.

Hoe ziet zo’n raad van bestuur eruit?

Elke raad van bestuur bestaat uit zes rechtstreeks verkozen leden. Zij benoemen zelf nog drie extra, gecoöpteerde bestuurders, die door het college van directeurs zijn voorgedragen. De algemeen directeur maakt deel uit van de raad van bestuur met een raadgevende stem.

Ben je werkzaam in het bedrijfsleven en denk je vanuit die ervaring graag mee over de invulling van duaal leren? Of heb je al bestuurservaring in een vzw of andere organisatie en zet je die graag in om ook het GO! sterker op de kaart te zetten? Dan heb je het ideale profiel om lid van onze raad van bestuur te worden. Verfrissende ideeën uit verschillende sectoren zijn meer dan welkom!

Wat doet de raad van bestuur precies?

De bevoegdheden lees je hier.

Hoe stel je je kandidaat?

 • Stap 1: je gaat na of je in aanmerking kan komen voor deelname.
 • Stap 2: je leest het kiesreglement.
 • Stap 3: je vult het formulier KRVB 1 in om deel te nemen aan de rechtstreekse verkiezing.
 • Stap 4: je bezorgt dit formulier ten laatste op 25 oktober 2021 samen met je motivatie aan de voorzitter van het kiesbureau, Els Schockaert.
 • Ben je kandidaat voor verkiezing via coöptatie, neem dan voor 18 februari 2022 (bv. begin februari) contact op met het college van directeurs. Het college van directeurs stelt uiterlijk 18 februari 2022 de lijst van kandidaten voor coöptatie op. Het college van directeurs behoudt de vrijheid om voor te dragen wie ze zelf wil.

Kan iedereen zich kandidaat stellen?

Iedereen die enthousiast, gemotiveerd is en een hart voor het GO! heeft. De enige voorwaarde is dat je meerderjarig bent en geen onverenigbare functie uitoefent. Het GO! wil dat de samenleving, in al haar aspecten, in zijn bestuursstructuren weerspiegeld wordt. Dus ook in de nieuwe raden van bestuur.

Wat is de timing?

Maandag 25 oktober 2021: 
De uiterlijke datum voor het indienen van jouw kandidatuur indien je wil deelnemen aan de rechtstreekse verkiezingen.

Vrijdag 18 februari 2022:
De uiterlijke datum waarop het college van directeurs de lijst van kandidaten voor coöptatie opstelt.

Vrijdag 1 april 2022:
De nieuwe raad van bestuur is samengesteld.

Meer weten?

In het kiesreglement vind je de volledige kiesprocedure. Deze is bepaald door de Raad van het GO! (artikel 21, §3 van het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs).

De huidige raad van bestuur bestaat uit

 • de voorzitter
  • Marc Cottyn
 • de ondervoorzitter
  • Lieve Roels
 • de leden
  • Alain Bourda
  • Sigrid Callebert
  • Henk De Cuyper
  • John De Plecker
  • Leo Van Biesen
  • Dina Van Laethem
  • Firmin Verbrugge
 • de secretaris
  • Katrien Noël

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!