Algemene vergadering

Algemene vergadering

De algemene vergadering vergadert éénmaal per jaar en wordt voorgezeten door de algemeen directeur en de voorzitter van de raad van bestuur van de Scholengroep. De leden bestaan uit twee afgevaardigden per school (meestal de voorzitter met nog een ander lid van de schoolraad).

De algemene vergadering is bevoegd voor het goedkeuren van de jaarlijkse begroting.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!